Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Ropák 2011

Anketa o Ropáka 2011 (stav k 22. 4. 2012): 25 návrhů (loni 23) s 24 kandidáty (loni 23)

PRAHA (0)

JIHOČESKÝ KRAJ (3)

1) Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí

2) PhDr. Jan Stráský, ředitel Správy NP a CHKO Šumava

3) Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (2)

4) JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD)

5) Ing. Jan Vybíral, ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s.

KARLOVARSKÝ KRAJ (0)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ (1)

6) JUDr. Ing. Emil Rudolf, ředitel odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí v Hradci Králové

LIBERECKÝ KRAJ (0)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (2)

7) Petr Kajnar, primátor Ostravy (ČSSD)

8) Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (ČSSD)

OLOMOUCKÝ KRAJ (1)

9) Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje (KDU-ČSL)

PARDUBICKÝ KRAJ (3)

10) Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje (ČSSD)

11) Ing. Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje

12) RNDr. Vladimír Ludvík, držitel autorizace MŽP ke zpracování dokumentace a posudku EIA

PLZEŇSKÝ KRAJ (3)

13) Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a. s.

14) Bc. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje (ČSSD)

15) Ing. Ivana Maštalířová, vedoucí stavebního úřadu Města Touškova

STŘEDOČESKÝ KRAJ (1)

16) MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD)

ÚSTECKÝ KRAJ (4)

17) Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)

18) Ing. Petr Jeník, předseda představenstva firmy United Energy, a. s.

19) Mgr. Tomáš Šikula, držitel autorizace MŽP ke zpracování dokumentace a posudku EIA

20) Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje (ČSSD)

KRAJ VYSOČINA (0)

ZLÍNSKÝ KRAJ (0)

ČESKÁ REPUBLIKA (5)

21) Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)

22) Miroslav Kalousek, ministr financí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (TOP09)

23) Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky

24) Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu (ODS)

25) MUDr. Michael Vít, Ph. D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví

Na základě pokladů zpracoval Miroslav Patrik, Děti Země Brno