Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Podmínky nominace do ankety

Ropák roku

Děti Země vyhlašují 19. ročník ankety o antiekologický čin "Ropák roku". Kandidáta může navrhnout kdokoliv, když uvede jeho jméno, zaměstnání a především ověřitelný důvod navržení, tzn. prosazovaní nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké "antiekologické" stavby.To vše se musí vztahovat k roku 2010.

Je také nutné uvést za jaké území je navržen - za kraj, Prahu či přímo za celý stát. Hlavním záměrem ankety je totiž upozornit na lokální ekologické problémy a konkrétní projekty. Důležité je uvést jméno a adresu navrhovatele, který by měl rovněž zaslat i písemné podklady, proč svého kandidáta navrhuje.

Zveřejnění výsledků

Na základě zaslaných kandidátů do obou anket pak nezávislá Komise, která je složená z více jak stovky vědců, publicistů, umělců, politiků a ekologických aktivistů, ve dvou kolech rozhodne o pořadí. Výsledky budou zveřejněny 29. dubna 2011 v Brně na soirée s kulturním programem. Vstupenky pro veřejnost lze zamluvit či zakoupit od 1. dubna u Dětí Země na Cejlu 50a (dz.brno@ecn.cz,tel./fax 545 210 393), v Ekologické poradně na Panské 9 (veronica@ecn.cz, tel. 542 422 750) nebo v EkoCentru Brno na Ponávce 2 (ecb@ecb.cz, tel. 545 246 403).

V letech 2005-8 byly výsledky ankety zveřejňovány společně s Výroční cenou Nadace Veronica za ochranu přírody a životního prostředí nebo za rozvoj ekologické výchovy, a to především na Moravě a ve Slezsku.

"Smraškod obyčajný"

Po vzoru české ankety Ropák roku vzniká v roce 2002 na Slovensku obdobná anketa pod názvem Smraškod obyčajný roku.
Vítěz ankety v minulém roce

Titul „Ropák 2009“ získal ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský za: předložení návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce zahrnující prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku, ačkoliv to odmítá 72 % obyvatel státu, rozšíření těžby uranu, ačkoliv odstranění škod z té předchozí má stát 60 miliard korun, zahájení těžby uhlí v Beskydech, rozšíření výroby elektřiny z jaderných elektráren, pokračování čistého vývozu elektřiny a redukce emisí oxidu uhličitého do roku 2050 jen o 30 %, ačkoliv by to mělo být kolem 80 %.

Uzávěrka pro zasílání kandidátů do obou anket je 11. dubna 2011 na adrese:Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 Brno (tel./fax 545 210 393); nebo můžete vyplnit formuláře ZDE.

Miroslav Patrik, organizátor ankety