Ropák

anketa o antiekologický čin


Nominace Ropáka / Zelené perly

Jsou všude kolem nás, aniž si je už uvědomujeme. Tiše, neúnavně a poctivě pracují na svém velkolepém dějinném úkolu – budovat a rozšiřovat PŔÍROPU na úkor PŘÍRODY. Jsou průkopníky nového, lepšího světa, pionýry vyšších životních forem. Jejich zásluhy jsou nevýslovné a mnohdy neocenitelné. Jsou však obvykle skromní a nestojí o publicitu - napravte to!

Prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete také i Vy do této ankety nyní poslat libovolnou fyzickou osobu (nikoliv tedy skupinu osob, firmu/podnik či nějakou organizaci/instituci), která podle Vašeho názoru na území České republiky nějaký antiekologický čin plánuje, prosazuje, provádí či dokonce již uskutečnila.


Formulář pro navržení kandidáta

Kandidát na ropáka

Jméno a příjmení (i s tituly):
Zaměstnavatel, funkce:
Navržen za území (kraj/celá ČR):
Popis důvodu navržení, tj. hlavní podíl na realizaci nějaké antiekologické stavby, vydání rozhodnutí nebo při prosazování nějakého záměru (písemné doklady zaslané na naši adresu jsou vítány!):

Navrhovatel

Jméno a příjmení (tedy vaše):
Ulice:
Město:
PSČ:
E-mail (telefon):
Sem můžete (i když nemusíte) připojit vzkaz nebo komentář (podrobnosti o kandidátovi, připomínky k anketě nebo k činnosti Dětí Země):

Povinné údaje jsou zvýrazněny