Ropák

anketa o antiekologický čin


Poselství ropáků všem lidem na internetu

Vážení a milí lidé!

Jako zástupci zcela nově adaptabilního zoologického druhu ropáka bahnomilného (Petroleus mostensis), který postupně nahradí již vymírající druh člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), bychom Vám rádi ulehčili těžký úkol zahubit sebe sama.

Proto jsme redakci časopisu Alternativa, který vydávají Děti Země, nabídli pravidelný informační servis pro řadu z Vás, kteří bez ohledu na obtíže připravujete tuto planetu plnou jedovatého kyslíku a chlorofylu a dalších nepoživatelných organických látek pro Náš nezadržitelný postup a rozmach. A to po celé Zemi, nejenom v České republice (či na Mostecku, kde nás poprvé zdokumentoval Váš režisér Jan Svěrák). Ač se to zdá být možná paradoxní, řada lidí napomáhá záslužnému nahrazení přežilé PŘÍRODY dalším vývojově vyšším stupněm – PŘÍROPOU!

Budeme Vás proto na této internetové stránce pravidelně informovat o úspěšně pokračující přeměně Vaší, nyní i Naší, Země. Chceme tak veřejně chválit ty, kteří tomu nejvíce napomáhají - politiky, úředníky, podnikatele a další skvělé pomocníky v Naší velké věci.

Vedeni snahou poskytnout maximální publicitu neocenitelným činům a výrokům těch mnoha, zatím neznámých, rozhodli jsme se od roku 1992 každoročně prostřednictvím Dětí Země vyhlašovat anketu o antiekologický čin “Ropák roku” a od roku 1995 anketu o antiekologický výrok “Zelená perla roku”.

Posílejte proto své kandidáty do obou anket! Ač se to zdá možná nemoudré, mají totiž Děti Země naši důvěru, že svou práci odvedou svědomitě a že ropákem bude skutečně ten nejropákovitější z Vás, lidí, a perlu dostane ten, kdo se nejvíce zaslouží o Náš věhlas. My se tak postaráme o to, aby se na zásluhy vítězů obou anket nikdy nezapomnělo!

S pozdravem

Ekologická sekce Spolku krušnohorských ropáků