Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Ropák 2010

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Titul Ropák 2010 získal

Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (411 bodů)

Pořadí zbývajících kandidátů

2) MUDr. Michael Vít, Ph. D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví – Česká republika (200 bodů)

3) Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) – Jihočeský kraj (197 bodů)

4) Pavel Tykač, spolumajitel Czech Coal Group – Ústecký kraj (149 bodů)

5) Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu – Česká republika (131 bodů)

6) Ing. arch. Milan Teigiser, autorizovaný inspektor 0071 – Jihomoravský kraj (100 bodů)

7) Ing. Petr Jeník, předseda představenstva firmy United Energy, a. s. – Ústecký kraj (69 bodů)

8) RNDr. Vladimír Vrána, vedoucí oddělení ochrany přírody na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje – Pardubický kraj (57 bodů)

9) Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a. s. – Plzeňský kraj (44 bodů)

10) Leona Alexová, pověřená zastupováním vedoucího stavebního úřadu v Mikulově – Jihomoravský kraj (43 bodů)

11) Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (ČSSD) – Moravskoslezský kraj (35 bodů)

12) Igor Mesenský, většinový jednatel firmy ECODUMP, s. r. o. – Zlínský kraj (30 bodů)

Anketa o Ropáka 2010 (stav k 25. 4. 2011): 23 návrhů (loni 23) s 23 kandidáty (loni 22)

PRAHA (0)

JIHOČESKÝ KRAJ (1)

1) Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (4)

2) Leona Alexová, pověřená zastupováním vedoucího stavebního úřadu v Mikulově

3) Vlasta Kiliánová, vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed

4) Ing. Jaroslav Martínek, CSc., ředitel Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity Brno

5) Ing. arch. Milan Teigiser, autorizovaný inspektor 0071

KARLOVARSKÝ KRAJ (0)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ (0)

LIBERECKÝ KRAJ (1)

6) Martin Sepp, náměstek hejtmana a radní pro dopravu Libereckého kraje (ČSSD)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (1)

7) Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (ČSSD)

OLOMOUCKÝ KRAJ (0)

PARDUBICKÝ KRAJ (2)

8) JUDr. Ing. Emil Rudolf, ředitel Ministerstva životního prostředí v Hradci Králové

9) RNDr. Vladimír Vrána, vedoucí oddělení ochrany přírody na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje

PLZEŇSKÝ KRAJ (1)

10) Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a. s.

STŘEDOČESKÝ KRAJ (0)

ÚSTECKÝ KRAJ (7)

11) Ing. Rut Bízková, ministryně životního prostředí

12) Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP

13) Ing. Petr Jeník, předseda představenstva firmy United Energy, a. s.

14) Jiří Paroubek, předseda České strany sociálně demokratické a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD)

15) Dr. Martin Roman, generální ředitel ČEZ, a. s.

16) Pavel Tykač, spolumajitel Czech Coal Group

17) RNDr. Jiří Zahrádka, CSc., autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů záměrů na soustavu chráněných území NATURA 2000 pod č. 778/630/06

KRAJ VYSOČINA (0)

ZLÍNSKÝ KRAJ (2)

18) Igor Mesenský, většinový jednatel firmy ECODUMP, s. r. o.

19) RNDr. Miroslav Patrik, předseda občanského sdružení Děti Země

ČESKÁ REPUBLIKA (4)

20) Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)

21) Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky

22) Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu

23) MUDr. Michael Vít, Ph. D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví


Na základě pokladů zpracoval Miroslav Patrik, Děti Země Brno