Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Ropák 1999

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Titul Ropák roku 1999 získal

1) Ing. Jiří Drda, poslanec, předseda představenstva a.s. Termizo a bývalý primátor Liberce – ČR, SČ (331 bodů)

Na dalších dvou místech se umístili

2) Ing. Miroslav Grégr, CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec – ČR, JČ (196 bodů)

3) Ing. Zdeněk Kovářík, radní hlavního města Prahy pro územní rozvoj – Praha (190 bodů)

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 1999:

4) RNDr. Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu a předseda dozorčí rady s. p. Diamo – ČR, JČ (162 bodů)

za pokračování těžby uranu v ČR a za podíl při rozhodnutí vlády o dostavbě JE Temelín.

5) Ing. Ivan Žlábek, ředitel Národního parku a CHKO Šumava – JČ (145 bodů)

za podíl při rozhodnutí o povolení kácet kůrovcem napadené stromy v I. zónách parku a za hlavní podíl při likvidaci lesa ve II. zónách.

6) Ing. Karel Sehoř, poslanec PS P ČR – ČR (116 bodů)

za snahu oslabit zákon o ochraně přírody a krajiny tak, aby se mohlo bez komplikací stavět i v chráněných oblastech.

7) Ing. Petr Červený, jednatel společnosti Česká drůbež a.s. – ZČ (115 bodů)

za zahájení výstavby velkokapacitní drůbežárny u obce Myslív v přírodním parku Český les, za zodpovědnost při zničení téměř 100 stromků buku na tomto staveništi a za snahu získat povolení na výstavbu dalších dvou velkofarem.

8) Ing. Pavel Rybníček, náměstek ministra zemědělství – ČR (52 bodů)

za obhajobu myslivecké vyhlášky, která sabotuje ochranu vzácných živočichů.

9) Jiří Hůlka, starosta obce Horní Planá – JČ (51 bodů)

za prosazování vybudovat lyžařský areál s lanovkami a sjezdovkou na Smrčině v Národního parku Šumava, nový most u obce přes Lipenskou přehradu a za snahu otevřít nový hraniční silniční přechod do Rakouska ve Zvonkové.

10) Ing. Vladimír Kadlec, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, a.s. – SČ (42 bodů)

za snahu prosadit výstavbu přehrad Malé Březno a Prostřední Žleb na dolním Labi v CHKO České středohoří a Labské pískovce.

11) Ing. Jiří Bureš, předseda představenstva Vápenky Čertovy schody a.s. a jednatel české pobočky firmy Lhoist – StČ (39 bodů)

za nehospodárné využívání vysoce kvalitního vápence, který se zbytečně používá na výrobu stavebních materiálů nebo k odsíření, takže jeho těžba nadále pokračuje na území CHKO Český kras.

12) Ing. Hana Randová, vedoucí odboru životního prostředí v Táboře – JČ (24 bodů)

za trojí nezákonné neposkytnutí údajů o smlouvě mezi městem a firmou Rumpold týkající se svozu a likvidaci odpadů.

Kandidáti ankety o “Ropáka roku 1999”

PRAHA (3 návrhy)

1) Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva společnosti Metrostav - Intertrade

2) Ing. Petr Švec, náměstek primátora hlavního města Prahy

3) Ing. Zdeněk Kovářík, radní hlavního města Prahy pro územní rozvoj

STŘEDOČESKÝ KRAJ (6)

4) RNDr.Jiří Procházka, ředitel firmy EKOAUDIT s. s r.o. Brno a držitel odborného osvědčení MŽP pro zpracování dokumentací a posudků

5) Ing.Jiří Bureš, předseda představenstva Vápenky Čertovy schody a.s. (vyrábí vápno) a jediný jednatel české pobočky firmy Lhoist (vlastní polovinu akcí Velkolomu Čertovy schody - těží vápenec)

6) Josef Litowczyk, podnikatel v oblasti zemních prací

7) Aleš Štolcbart, jednatel firmy STAZ s. s r.o.

8) František Jiras, starosta obce Suchomasty

9) Michal Štingl, Děti Země Beroun

SEVEROČESKÝ KRAJ (10)

10) Ing. Jiří Drda, poslanec PS P ČR, předseda představenstva a.s. Termizo a býv. primátor Liberce

11) Ing. Antonín Peltrám, CSc., ministr dopravy a spojů

12) Ing. Jaroslav Čipera, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR

13) Ing. Ladislav Hruška, býv. primátor Ústí nad Labem, nyní člen Rady města

14) Ing. Vladimír Kadlec, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, a.s.

15) Ing. Miroslav Šefara, předseda správní rady DPm Děčín a člen Rady města

16) PaeDr. Vladimír Medek, starosta Děčína

17) Ing. Jaroslav Kabele, držitel odborného osvědčení MŽP pro zpracování dokumentací a posudků

18) Ing. Vratislav Vajnar, generální ředitel a předseda představenstva Severočeských dolů a.s. Chomutov

19) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR

ZÁPADOČESKÝ KRAJ (8)

20) JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně a místopředseda občanského sdružení “Dálnice”

21) Ing. Petr Otásek, náměstek primátora města Plzně

22) Ing. Jiří Novák, ředitel sekce investiční politiky MMR ČR

23) Ing. Jaromír Císař, ministr pro místní rozvoj ČR

24) Ing. Jan Otýs, vedoucí Báňského úřadu v Plzni

25) Ing. Petr Červený, jednatel společnosti Česká drůbež a.s.

26) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR

27) Jan Rovenský, člen Dětí Země Plzeň

JIHOČESKÝ KRAJ (48)

28) Ing. Miroslav Grégr,CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR

29) František Vnouček, poslanec PS P ČR a předseda Sdružení pro výstavbu dálnice D3

30) Ing. Miroslav Beneš, poslanec a předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PS P ČR

31) JUDr. Renata Frelichová, přednostka OkÚ v Českých Budějovicích

32) Ing. Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou

33) Václav Nový, starosta obce Štěkeň

34) Ing. Pavel Vejvar, vedoucí referátu regionálního rozvoje OkÚ v Jindřichově Hradci

35) Jiří Hůlka, starosta obce Horní Planá

36) Ing. Hana Randová, vedoucí odboru životního prostředí v Táboře

37) Ing. Ivan Žlábek, ředitel Národního parku a CHKO Šumava

38) Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele NP a CHKO Šumava

39) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí

40) Václav Havel, prezident ČR

41) Jakub Patočka, šéfredaktor Literárních novin

42) Jan Beránek, vedoucí programu Energie a předseda Hnutí Duha

43) RNDr. Mojmír Vlašín, biolog ZO ČSOP Veronica Brno

44) MVDr. Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA

45) PhDr. Vladimír Just, CSc., teatrolog Divadelního ústavu Praha

46) Radko Pavlovec, zmocněnec hornorakouské vlády pro jaderná zařízení v sousedních zemích

47) prof. RNDr.Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky ŽP při UK Praha

48) Kurt Gebauer, sochař

49) RNDr. Martin Bursík, zastupitel Prahy

50) Ing. Ivan Dejmal, ekolog

51) JUDr.Pavel Rychetský, senátor a místopředseda vlády

52) Jan Kavan, ministr zahraničních věcí

53) Pavel Dostál, ministr kultury

54) Eduard Zeman, ministr školství

55) Jaroslav Bašta, bývalý ministr bez portfeje

56) Ing. Pavel Mertlík, ministr financí

57) PhDr.Vladimír Špidla, ministr práce a sociálních věcí

58) Václav Bělohradský, filozof

59) Fedor Gál, sociolog

60) profesor PhDr. Jan Keller, sociolog FSS MU v Brně

61) Erazim Kohák, filozof

62) Marta Kubišová, zpěvačka

63) Naďa Urbánková, zpěvačka

64) Janek Ledecký, zpěvák

65) Michal Prokop, zpěvák

66) Petr Vacek, herec

67) Jiřina Bohdalová, herečka

68) Petr Novotný, bavič

69) Halina Pawlovská, spisovatelka a televizní bavička

70) Karel Schwarzenberg, podnikatel a vydavatel Respektu

71) Jiří Suchý, herec a ředitel divadla Semafor

72) Petr Uhl, vládní zmocněnec pro lidská práva

73) Dominik Hašek, hokejista

74) Kateřina Neumannová, lyžařka

75) Helena Houdová, Miss ČR 1999

SEVEROMORAVSKÝ KRAJ (1)

76) Ing. Evžen Tošenovský, primátor Ostravy

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (2)

77) emeritní profesor Ing. Alois Černý, DrSc. na MZLU v Brně a soudní znalec v oboru lesního hospodářství - těžba dřeva a lesnická fytopatologie a mykologie

78) Ing. Pavel Balík, starosta Znojma

ČESKÁ REPUBLIKA (13)

79) Ing. Jiří Drda, poslanec PS P ČR, předseda představenstva a.s. Termizo a býv. primátor Liberce

80) JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně a místopředseda občanského sdružení "Dálnice"

81) Ing. Petr Otásek, náměstek primátora města Plzně

82) Ing. Václav Brousek, poslanec PS P ČR

83) Ing. Karel Sehoř, poslanec PS P ČR

84) Ing. Miroslav Grégr,CSc., ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR

85) RNDr. Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu a předseda dozorčí rady s. p. Diamo

86) Ing. Antonín Peltrám, CSc., ministr dopravy a spojů

87) Ing. Josef Vajner, jednatel společností W-Eko, s.r.o. a W-Spalovny, s.r.o., Ostrov nad Ohří

88) Ing. Pavel Rybníček, náměstek ministra zemědělství ČR

89) Ing. Pavel Veselý, držitel odborného osvědčení MŽP pro zpracování dokumentací a posudků

90) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR

91) Jakub Puchalský, bývalý generální ředitel České televize