Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Ropák 1998

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Titul Ropák roku 1998 získal

1) Ing. Miroslav Grégr, poslanec a ministr průmyslu a obchodu (293 bodů)

Na dalších dvou místech se umístili tito kandidáti:

2) RNDr. Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu a předseda dozorčí rady s. p. Diamo (StČ, JČ) (261 bodů)

3) Ing. Jiří Drda, poslanec a bývalý primátor Liberce (SČ) (168 bodů)

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák roku 1998:

4) Ing. Zdeněk Kovařík, radní města Prahy pro územní rozvoj a bytovou politiku (Praha) (138 bodů)

5) profesor MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. , Ústav preventivního lékařství LF MU v Brně (Praha, StČ, JM) . . 106 bodů)

6) Jan Fencl, ministr zemědělství ČR a senátor (ČR) (96 bodů)

7) Ing. Ivan Žlábek, ředitel Národního parku Šumava (JČ) (74 bodů)

8) Jiří Kinský, pracovník Správy CHKO České středohoří (SČ) (57 bodů)

9) Ing. Josef Hojdar, poslanec (SČ) (54 bodů)

10) JUDr. František Mikeš, přednosta OkÚ v Českém Krumlově (JČ) (51 bodů)

11) Ing. Václav Košacký, provozní ředitel a. s. Povodí Moravy v Brně (JM) (39 bodů)

12) JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru MM Plzně, dříve předseda právní komise Rady m. P. a právní zástupce společnosti GEBO Immobilia, s. r. o. (ZČ) (36 bodů)

Kandidáti ankety o »Ropáka roku 1998«

PRAHA (3 návrhy)

1) profesor MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. , Ústav preventivního lékařství LF MU v Brně

2) Ing. Zdeněk Kovařík, radní hlavního města Prahy pro územní rozvoj a bytovou politiku

3) Ing. Petr Švec, náměstek primátora města Prahy pro životní prostředí

STŘEDOČESKÝ KRAJ (2)

4) profesor MUDr. Jaroslav Kotulán,CSc. , Ústav preventivního lékařství LF MU v Brně

5) RNDr. Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu, držitel oprávnění pro posuzování vlivů staveb na životní prostředí a předseda dozorčí rady s. p. Diamo

SEVEROČESKÝ KRAJ (6)

6) Ing. Jiří Drda, poslanec PS P ČR a bývalý primátor Liberce

7) Ing. Antonín Peltrám, ministr dopravy a spojů ČR

8) Ing. arch. Václav Mencl, stínový ministr životního prostředí za ODS

9) Ing. Ladislav Hruška, primátor města Ústí nad Labem

10) Jiří Kinský, pracovník Správy CHKO České středohoří

11) Ing. Josef Hojdar, poslanec PS P ČR

ZÁPADOČESKÝ KRAJ (6)

12) Ing. Antonín Peltrám, ministr dopravy a spojů ČR

13) Ing. Jiří Novák, ředitel odboru Ministerstva pro místní rozvoj ČR

14) Stanislav Hošek, spolumajitel a zástupce firmy IRHOS Praha

15) Jan Rovenský, vedoucí Dětí Země Plzeň

16) JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně, dříve předseda právní komise Rady m. P. a právní zástupce společnosti GEBO Immobilia, s. r. o.

17) Ing. Ivan Hlaváček, jednatel společnosti GEBO Immobilia, s. r. o.

JIHOČESKÝ KRAJ (11)

18) RNDr. Jiří Hanzlíček, poradce ministra průmyslu a obchodu, držitel oprávnění pro posuzování vlivů staveb na životní prostředí a předseda dozorčí rady s. p. Diamo

19) Ing. Ivan Žlábek, ředitel Národního parku Šumava

20) PhDr. Vladimír Just, divadelní historik Divadelního ústavu

21) Pavel Bezouška, režisér publicistického pořadu ČT Nedej se

22) Ing. Miroslav Beneš, poslanec PS P ČR, místopředseda ODS a bývalý primátor města České Budějovice

23) JUDr. František Mikeš, přednosta Okresního úřadu v Českém Krumlově

24) MUDr. Martin Dvořák, senátor za okresy Český Krumlov a Prachatice

25) Jan Beránek, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA-Přátelé Země

26) Jakub Patočka, předseda Hnutí DUHA-Přátelé Země

27) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR

28) Ing. Dalibor Stráský, poradce ministra životního prostředí ČR

VÝCHODOČESKÝ KRAJ (1)

29) Ing. Milan Hejduk, starosta města Turnova a bývalý místostarosta

SEVEROMORAVSKÝ KRAJ (0)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (4)

30) profesor MUDr. Jaroslav Kotulán,CSc. , Ústav preventivního lékařství LF MU v Brně

31) Ing. Jaromír Šašinka, starosta města Strážnice

32) Ing. Václav Košacký, provozní ředitel Povodí Moravy, a. s. v Brně

33) Ing. Josef Novák,býv. ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

ČESKÁ REPUBLIKA (6)

34) Ing. Antonín Peltrám, ministr dopravy a spojů ČR

35) Ing. Miroslav Grégr,CSc. , ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR

36) Jan Fencl, ministr zemědělství ČR a senátor S P ČR

37) RNDr. Petr Šponar, vedoucí oddělení geologické správy odboru geologie MŽP ČR

38) Ing. Tomáš Kvapil, bývalý ministr pro místní rozvoj ČR

39) RNDr. Martin Bursík, zastupitel města Prahy, bývalý ministr ŽP