Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Ropák 1997

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Titul Ropák roku 1997 dostal

1) Ing.Stanislav Novotný,CSc., generální ředitel a.s. Povodí Moravy Brno (JM) (235 bodů)

patří k nejtvrdším zastáncům technokratického řešení vodního hospodářství v ČR, přičemž se významně podílel na těchto stavbách:

Na dalších dvou místech se umístili tito kandidáti

2) Ing.Martin Říman, býv. ministr dopravy a spojů ČR (ČR) (216 bodů)

3) Ing.František Hájek, gen. ředitel TVX Bohemia důlní,a.s. (ZČ) (156 bodů)

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák roku 1997:

4) Ing.Jiří Drda, primátor města Liberce (SvČ) a Ing.Josef Lux, ministr zemědělství ČR (ČR) (153 bodů)

5) Ing.Václav Obluk, řed. odboru posuzování vlivů na ŽP na MŽP ČR (JČ) (145 bodů)

6) Ing.Bohuslav Brix, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP ČR (SvČ, ČR) (137 bodů)

7) Ing.Jiří Balihar, vedoucí stavebně správního odboru MM Plzně (ZČ) (109 bodů)

8) Otto Jelínek, předseda představenstva TVX Bohemia důlní, a.s. (ZČ) .(83 bodů)

9) Ing.Michal Tošovský, náměstek ministra dopravy a spojů ČR a bývalý předseda správní rady Českých drah, s.o. (ČR) (46 bodů)

10) Ing.Dušan Marek, ředitel Českých radiokomunikací, a.s. v Brně (JM) (20 bodů)

11) Ing.Petr Tovaryš, Regionální centrum EIA, s.r.o. v Ostravě (SM) (15 bodů)

Kandidáti na Ropáka roku 1997

PRAHA (3 návrhy)

Ing. Petr Švec, náměstek pražského primátora

MUDr. Stanislava Dandová, starostka Městské části Praha 10

Luděk Bartoš, starosta Místního úřadu v Praze 6-Lysolajích

STŘEDOČESKÝ KRAJ (1)

RNDr. Petr Šponar, ředitel odboru geologické správy MŽP ČR

SEVEROČESKÝ KRAJ (3)

Ing. Jiří Drda, primátor města Liberce

Mgr. Marian Mikuš, jednatel firmy AKVA KB, s.r.o. v Liberci

Ing. Bohuslav Brix, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP ČR

ZÁPADOČESKÝ KRAJ (1)

Ing. Jiří Balihar, vedoucí stavebně správního odboru Magistrátu města Plzně

JIHOČESKÝ KRAJ (12)

Ing.František Hájek, generální ředitel TVX Bohemia důlní, a.s.

Otto Jelínek, předseda představenstva společnosti TVX Bohemia důlní, a.s.

Ing. Michal Donath, šéf české pobočky agentury Burson-Marsteller a tiskový mluvčí TVX Bohemia důlní, a.s.

Ing. Karel Kühnl, ministr průmyslu a obchodu ČR

Ing. Václav Obluk, řed. odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR

Ing. Jiří Eisenwort, starosta Týna nad Vltavou

Ing. Petr Habersberger, jednatel nizozemsko-české firmy BREND

PaedDr. Lukáš Mikulecký, přednosta OkÚ v Jindřichově Hradci

Ing. Roman Češka, předseda Fondu národního majetku

Ing. Miroslav Beneš, primátor města České Budějovice

Mgr. Karel Vachta, senátor ČSSD za Český Krumlov

Ing. Ivan Žlábek, ředitel Národního parku a CHKO Šumava

VÝCHODOČESKÝ KRAJ (4)

Ing. Radek Myška, starosta města Teplice nad Metují

JUDr. Lumír Thielle, bývalý ředitel obchodně-provozního ředitelství ČD v Hradci Králové a nynější ředitel OPŘ ČD v Ústí n.L.

Ing. Jaroslav Valoušek, ředitel Synthesia Semtín, a.s.

Miloslav Holcman, ředitel Rybářství Litomyšl, s.r.o.

SEVEROMORAVSKÝ KRAJ (3)

Antonín Mráz, vedoucí referátu životního prostředí OkÚ ve Frýdku-Místku

Ing. Petr Tovaryš, pracovník Regionálního centra EIA, s.r.o. v Ostravě

Jan Šverdík, starosta města Prostějov

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (3)

Ing. Stanislav Novotný,CSc., generální ředitel a.s. Povodí Moravy Brno

patří k nejtvrdším zastáncům technokratického řešení vodního hospodářství v ČR, přičemž se významně podílel na následujících stavbách:

Ing. Dušan Marek, ředitel Českých radiokomunikací, a.s. v Brně

Ing.arch. Jaroslav Josífek, hlavní architekt ÚHA města Brna

ČESKÁ REPUBLIKA (9)

Ing. Martin Říman, bývalý ministr dopravy a spojů ČR

Ing. Vladimír Sosna, generální ředitel s.o. České dráhy

Ing. Michal Tošovský, náměstek ministra dopravy a spojů ČR a bývalý předseda správní rady Českých drah, s.o.

Ing. Josef Lux, ministr zemědělství ČR

Ing. Jiří Oliva, generální ředitel s.p. Lesy ČR

MUDr. Marie Adámková, řed. odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR

Ing. Bohuslav Brix, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP ČR

Ing. Jaroslav Hyžík,CSc., majitel česko-švýcarské firmy E.I.C. a člen představenstva a.s. Pražské služby (která zprovozňuje malešickou spalovnu) a představenstva Termizo a.s. (která staví libereckou spalovnu odpadů)

Petr Nečas, předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR

CELKEM PŘEDLOŽENO 39 NÁVRHŮ