Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Ropák 1996

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Titul Ropák roku 1996 dostal

1) RNDr.Josef Kupec, pracovník firmy INVESTprojekt s. r. o. Brno

s osvědčením odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 15332/4007/OEP/92

(navržen za 4 kraje = JM, SM, JČ, SvČ) (344 bodů)

Na dalších dvou místech se umístili:

2) Ing.Martin Říman, ministr dopravy a spojů (JM a ČR) (211 bodů)

3) Ing.Ivan Kratochvíl, ředitel a předseda představenstva firmy Cement Bohemia Praha, a. s. (ZČ a StČ) (207 bodů)

Pořadí zbývajících kandidátů na Ropáka roku 1996:

4) Ing.Jiří Drda, primátor města Liberec (SvČ) (125 bodů)

5) Ing.Josef Lux, ministr zemědělství a místopředseda české vlády (ČR) (102 bodů)

6) RNDr.Petr Morávek,CSc., odb. konzultant těžařských firem Rio Tinto Zinc, Mining and Exploration, Ltd. a RTZ-Mindev z Vel. Británie(JČ) (99 bodů)

7) Ing.Aleš Šulc, bývalý náměstek ministra životního prostředí (ČR) (84 bodů)

8) Jaroslav Hyžík, majitel česko-švýcarské firmy E.I.C., člen správní rady firmy Termizo a člen správní rady firmy Pražské služby (ČR) (81 bodů)

9) Ing.Václav Purchart, pracovník odboru územních vazeb MŽP (ČR) (62 bodů)

10) JUDr.Pavel Dvořák, náměstek ministra životního prostředí ČR (SvČ) (61 bodů)

11) Marie Vaňková, starostka města Police nad Metují (VČ) (35 bodů)

12) Ing.Vladimír Novotný, bývalý nám. ministra životního prostředí (ČR) (33 bodů)

Kandidáti na Ropáka roku 1996

PRAHA (3 návrhy)

RNDr. Jan Koukal, primátor města Prahy a senátor Parlamentu ČR

RNDr. Jiří Hanzlíček, nezávislý ekolog

Ing. Vladislav Bízek,CSc., náměstek ministra životního prostředí ČR

STŘEDOČESKÝ KRAJ (1)

Ing. Ivan Kratochvíl, ředitel a předseda představenstva firmy Cement Bohemia Praha, a. s. (navržen i za západočeský kraj)

SEVEROČESKÝ KRAJ (7)

RNDr. Josef Kupec, pracovník firmy INVESTprojekt s. r. o. Brno s osvědčením odborné způsobilosti MŽP ČR č. j. 15332/4007/OEP/92 (navržen ještě za další tři kraje)

Miroslav Bělský, starosta obce Malé Březno

Jiří Košťál, starosta obce Povrly

Ing. Jiří Drda, primátor města Liberec

Ing. Jan Zelenka, manažer občanského sdružení SKI 2003

Ing. Vratislav Ješátko, pracovník odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR

JUDr. Pavel Dvořák, náměstek ministra životního prostředí ČR

ZÁPADOČESKÝ KRAJ (4)

Ing. Ivan Kratochvíl, ředitel a předseda představenstva firmy Cement Bohemia Praha, a. s. (navržen i za středočeský kraj)

Ing. Blažena Svitavská, pracovnice Ředitelství silnic a dálnic Praha

Ing. Stanislav Hajný, starosta ÚMO Plzeň 3

JIHOČESKÝ KRAJ (7)

RNDr. Josef Kupec, pracovník firmy INVESTprojekt s. r. o. Brno s osvědčením odborné způsobilosti MŽP ČR č. j. 15332/4007/OEP/92 (navržen ještě za další tři kraje)

Ing. Vladimír Chour,CSc., pracovník firmy Hydroprojekt, a. s.

Paedr. Lukáš Mikulecký, přednosta okresního úřadu v Jindřichově Hradci

RNDr. Petr Morávek,CSc., odborný konzultant těžařských firem Rio Tinto Zinc, Mining and Exploration, Ltd. a RTZ-Mindev z Velké Británie

Ing. František Hájek, bývalý předseda představenstva česko-kanadské firmy TVX Bohemia důlní, a. s.

Ing. Ivan Žlábek, ředitel Národního parku Šumava

Ing. František Benda,CSc., bývalý ministr životního prostředí ČR

VÝCHODOČESKÝ KRAJ (3)

Ing. Milan Hejduk, zástupce starosty města Turnova

RNDr. Otakar Mikš, ředitel firmy GMS, s. r. o. Praha

Marie Vaňková, starostka města Police nad Metují

SEVEROMORAVSKÝ KRAJ (3)

RNDr. Josef Kupec, pracovník firmy INVESTprojekt s. r. o. Brno s osvědčením odborné způsobilosti MŽP ČR č. j. 15332/4007/OEP/92 (navržen ještě za další tři kraje)

Ing. František Martinek, vedoucí odboru rozvoje a životního prostředí Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm

Ing. Miroslav Hubík, místostarosta města Krnova

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (4)

Petr Hušťava, ředitel firmy Čepro, a. s. , obchodní středisko sklad Střelice (dříve Benzina Střelice)

Ing. Martin Říman, ministr dopravy a spojů ČR (navržen i za ČR)

RNDr. Josef Kupec, pracovník firmy INVESTprojekt s. r. o. Brno s osvědčením odborné způsobilosti MŽP ČR č. j. 15332/4007/OEP/92 (navržen ještě za další tři kraje)

Ing. Arnošt Bláha, pracovník firmy INVESTprojekt s. r. o. Brno s osvědčením odborné způsobilosti MŽP ČR č. j. 17593/4809/OEP/92

ČESKÁ REPUBLIKA (9)

Jaroslav Hyžík, majitel česko-švýcarské firmy E. I. C. , člen správní rady firmy Termizo a člen správní rady firmy Pražské služby

Ing. Ladislav Půlpán, pracovník odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR s. p. v Hradci Králové

Ing. Karel Machovec, poslanec a předseda zemědělského výboru PS ČR

Ing. Jiří Karas, předseda představenstva firmy ČEZ, a. s.

Ing. Martin Říman, ministr dopravy a spojů ČR (navržen i za JM kraj)

Ing. Josef Lux, ministr zemědělství ČR a místopředseda české vlády

Ing. Václav Purchart, zástupce ředitele odboru územních vazeb MŽP ČR

Ing. Vladimír Novotný, bývalý náměstek ministra životního prostředí ČR

Ing. Aleš Šulc, bývalý náměstek ministra životního prostředí ČR

CELKEM PŘEDLOŽENO 36 NÁVRHŮ