Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Ropák 1995

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Titul Ropák roku 1995 dostal

1) František Malý, přednosta Okresního úřadu v Berouně (StČ) (262 bodů)

Na dalších dvou místech se umístili

2) Ing.František Benda,CSc., ministr životního prostředí (ČR) (231 bodů)

3) Ing.Aleš Šulc, náměstek ministra životního prostředí (ČR) (219 bodů)

Pořadí zbývajících kandidátů

4) RNDr.Richard Nouza,CSc., ředitel odboru surovin a geologické správy MH (ČR) ( 211 bodů)

5) Ing.František Hezina, firma NATURCHEM České Budějovice (JČ) (188 bodů)

6) Ing.Václav Vimmer, pracovník firmy BREND, s.r.o. (JČ) ( 114 bodů)

7) Ing.Ivo Lachman, ředitel Společnosti pro Moravský kras (JM) (70 bodů)

8) Ing.Jiří Drda, primátor města Liberec (SvČ) ( 66 bodů)

9) Ing.Jiří Balihar, ved. stavebně-správního odboru MM Plzně (ZdČ) ( 51 bodů)

10) Jan Motlík, ředitel firmy HYDROČEZ (SvČ) (46 bodů)

11) Ing.arch.Jaroslav Josífek, hlavní architekt města Brna (JM) (19 bodů)

12) Ing.Karel Sehoř, zástupce starosty Frýdku-Místku (SM) (17 bodů)

Kandidáti na Ropáka roku 1995

PRAHA (1 návrh)

RNDr.Jan Koukal, primátor města Prahy

STŘEDOČESKÝ KRAJ (2)

František Malý, přednosta OÚ v Berouně

Ing.Ivan Kratochvíl,CSc., předseda představenstva a ředitel společnosti Cement Bohemia Praha, a.s.

SEVEROČESKÝ KRAJ (4)

Ing.Jiří Bavor, bývalý náměstek primátora Ústí nad Labem

Ing.Jiří Drda, primátor města Liberec

František Roček, redaktor bývalého Severočeského deníku v Ústí n.L.

Jan Motlík, ředitel firmy HYDROČEZ

ZÁPADOČESKÝ KRAJ (2)

Ing.Jiří Balihar, vedoucí stavebně-správního odboru Magistrátu města Plzně

Josef Kůs, bývalý ředitel Správy veřejného statku města Plzně

JIHOČESKÝ KRAJ (4)

Ing.František Hezina, firma NATURCHEM České Budějovice

Ing.Václav Vimmer, pracovník firmy BREND, s.r.o.

Paedr.Lukáš Mikulecký, přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci

RNDr.Jiří Vaníček, starosta města Tábor

VÝCHODOČESKÝ KRAJ (2)

Ing.Jiří Těmin, starosta města Úpice

Petr Volf, člen Městské rady Jičína

SEVEROMORAVSKÝ KRAJ (5)

Ing.Karel Sehoř, zástupce starosty Frýdku-Místku

JUDr.Petr Dutko, starosta Přerova

Ing.Ivan Törk, vedoucí referátu životního prostředí OÚ v Opavě

RNDr.Šárka Neuschlová, vedoucí Správy CHKO Poodří

Doc.Ing.Konstantin Raclavský,CSc., Institut environmentálního inženýrství Technické university VŠB Ostrava

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (3)

Ing.arch.Jaroslav Josífek, hlavní architekt města Brna

Ing.Ivo Lachman, ředitel Společnosti pro Moravský kras

Ing.Jiří Pernica, projektant S-projektu Zlín, a.s.

ČESKÁ REPUBLIKA (9)

Ing.Josef Lux, ministr zemědělství ČR

Ing.Jan Mičánek, prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství, člen představenstva Foresbank a Forestinvest

Ing.Jaroslav Hyžík,CSc., majitel česko-švýcarské firmy E.I.C. a člen představenstva Pražských komunikací, s.p.

Ing.Blažena Svitavská, Ředitelství dálnic Praha

Ing.Karel Dyba, ministr hospodářství ČR

RNDr.Richard Nouza,CSc.,ředitel odb. surovin a geologické správy MH ČR

Ing.František Benda,CSc., ministr životního prostředí ČR

Ing.Aleš Šulc, náměstek ministra životního prostředí ČR

RNDr.Jan Kender, bývalý ředitel odboru ochrany přírody MŽP ČR

CELKEM PŘEDLOŽENO 32 NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY

Několik statistických poznámek k soutěži »Ropák roku 1995«

Analýza hlasování ukázala, že výběr ropáků byl ovlivněn původem hlasujících. Projevilo se to především volbou 1. místa (za 5 bodů). Korelační koeficient, měřící závislost mezi volbou kandidáta na 1. místě a bydlištěm hlasujících dosahuje poměrně vysoké hodnoty (Cramerovo V = 0,33). Při volbě dalších dvou míst (za 4 resp. za 3 body) již nebyl tento příklon významný. Tato skutečnost a způsob hlasování pomocí bodování měla rozhodující vliv na konečné umístění kandidátů. Lze tedy konstatovat, že o pořadí kandidátů v soutěži »Ropák roku 1995« rozhodovalo právě to, koho hlasující umístili na 2. a 3. místo.

Celkově se většina hlasujících přikláněla ke kandidátům celostátního významu (Fr. Benda, A. Šulc, R. Nouza). Nejvíce však tyto kandidáty nominované za celou ČR podle očekávání volili členové Komise z Prahy (na 1. místo je vybralo 62% z pražských členů), ale také ze severní Moravy (75%, za severní Moravu však hlasovali jen 4 členové). Naopak »celostátní kandidáti na ropáka« nejméně získali v jižních Čechách (20% hlasů).

Pro samotný výsledek hlasování bylo rozhodující hlasování pražských členů, kteří tvořili 59% (60 členů) z celkového počtu 101. Tento fakt neumožňoval větší vliv mimopražských členů na hlasování, takže potencionální »mimopražští kandidáti na ropáka« se nemohli více prosadit. Výjimkou je vítěz soutěže - přednosta okresního úřadu v Berouně František Malý, který bezesporu zcela zaslouženě naboural regionalistický způsob uvažování hlasujících.

Pavel Stojar

student sociologie

FF MU v Brně