Ropák

anketa o antiekologický čin


verze pro tisk

Ropák 1994

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Ropákem roku 1994 se stal

Ing. František Benda, CSc., ministr životního prostředí ČR (ČR) (85 bodů)

Pořadí finalistů

2) Ing. Ivo Lachman, ředitel Společnosti pro Moravský kras (JM) (61 bodů)

3) Ing. Václav Obluk, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR (ČR) (49 bodů)

4) František Malý, přednosta Okresního úřadu v Berouně (46 bodů)

5) Pavel Rybníček, náměstek ministra zemědělství ČR (31 bodů)

6) Ing. Václav Vimmr, zástupce tří nizozemských firem a prac. Stavebně-technického ústavu v Praze (21 bodů)

6) Zdeněk Prosek, bývalý náměstek primátora města Plzně (nyní primátor) (21 bodů)

7) Ing. Jiří Bavor, náměstek primátora města Ústí nad Labem (17 bodů)

7) Ing. Stanislav Novotný, CSc., ředitel Povodí Moravy v Brně (17 bodů)

8) Ing. Miroslav Novák, ředitel sekce komunikace s veřejností (public relations) ČEZ, a.s. (13 bodů)

9) Ing. Bořivoj Pokorný, vedoucí referátu ŽP OÚ Břeclav (11 bodů)

10) Ing. Zdeněk Nerad, bývalý vedoucí dopravního ateliéru Útvaru pro rozvoj hlavního města Prahy (9 bodů)

11) Ing. Karel Sehoř, zástupce starosty Frýdku-Místku (8 bodů)

11) Mgr. Jiří Pavlov, přednosta Okresního úřadu v Břeclavi (8 bodů)

12) Ing. arch. Milan Körner, vedoucí týmu zpracovatelů Územní prognózy pražského regionu (3 body)

13) Ing. Jan Kubíček, bývalý člen městské rady v Prachaticích (1 bod)

13) Pplk. Ing. Libor Šádek, náčelník Vojenské ubytovací a stavební správy v Olomouci (1 bod)

KANDIDÁTI SOUTĚŽE »ROPÁK 94«

PRAHA

Ing. Zdeněk Nerad, bývalý vedoucí dopravního ateliéru Útvaru pro rozvoj hlavního města Prahy

František Malý, přednosta Okresního úřadu v Berouně

Ing. arch. Milan Körner, vedoucí týmu zpracovatelů Územní prognózy pražského regionu

JIŽNÍ ČECHY

Ing. Václav Vimmr, zástupce 3 nizozemských firem a prac. Stavebně-technického ústavu v Praze

Ing. Miroslav Novák, ředitel sekce komunikace s veřejností (public relations) ČEZ, a.s.

Ing. Jan Kubíček, bývalý člen městské rady v Prachaticích

Zdeněk Prosek, bývalý náměstek primátora města Plzně (nyní primátor)

Ing. Jiří Bavor, náměstek primátora města Ústí nad Labem

Ing. Karel Sehoř, zástupce starosty Frýdku-Místku

Pplk. Ing. Libor Šádek, náčelník Vojenské ubytovací a stavební správy v Olomouci

JIŽNÍ MORAVA

Ing. Ivo Lachman, ředitel Společnosti pro Moravský kras

Ing. Bořivoj Pokorný, vedoucí referátu ŽP OÚ Břeclav

Mgr. Jiří Pavlov, přednosta Okresního úřadu v Břeclavi

Ing. Stanislav Novotný, CSc., ředitel Povodí Moravy v Brně

ČESKÁ REPUBLIKA (jako celek)

Ing. Václav Obluk, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí České republiky

Pavel Rybníček, náměstek ministra zemědělství ČR

Ing. František Benda, CSc., ministr životního prostředí ČR