Warning: Use of undefined constant LAST_FM_CHANNEL - assumed 'LAST_FM_CHANNEL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php on line 9

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php:9) in /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php on line 29

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php:9) in /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php on line 50

Warning: Use of undefined constant VERIFY_MAIL - assumed 'VERIFY_MAIL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php on line 56

Warning: Use of undefined constant status - assumed 'status' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php on line 136

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php:9) in /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php on line 142

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/conf/headers.php:9) in /data/www/htdocs/detizeme.cz/ropak/tester/header.inc on line 9
Zelená perla 2004 | Zelená perla (výsledky ankety) | Anketa Ropák & Zelená perla - Děti Země.cz

Zelená perla

anketa o antiekologický výrok


verze pro tisk

Zelená perla 2004

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Zelenou perlu roku 2004 získal

Václav Havlíček, vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín (200 bodů)

„Ono takzvané vyhořelé palivo tedy můžeme bezpečně ukládat do země. Po třech stech tisících letech se jeho radioaktivita sníží na přípustnou úroveň a pak se s ním může nakládat jako s dnešním popílkem, komunálním odpadem a spoustou jiných produktů moderní civilizace.“

z článku Zakopat, či znovu použít? - Hospodářské noviny, 2. 3. 2004

Pořadí zbývajících autorů výroků

2) Karel Kříž, ekonom (191 bodů)

"A nakonec, i kdyby opravdu stoupal objem kysličníku uhličitého v atmosféře, i kdyby stoupala teplota ovzduší, máme kvůli tomu plakat? Bujněji by rostla vegetace, celkově by přibylo srážek a bylo by o kapku příjemněji i v takových končinách, jakou je střední Evropa."

z článku Oteplování Země je přelud - MF Dnes, 14. 10. 2004

3) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD) (166 bodů)

"Nebojím se tvrdit, že jsou ekologové přímo zodpovědní za všechno špatné, co se děje na našich silnicích."

z článku Jak to vidí: Jak pomoci lidem u silnice plné kamionů? - MF Dnes-severní Čechy, 20. 10. 2004

4) Miroslav Šefara, radní města Děčína a člen představenstva ČSPL, a. s. (106 bodů)

"Opravdu si myslíte, že zákony, které tvořili komedianti, zpěváci a povaleči z hospod, kteří si říkají disidenti a o legislativě dodnes neví nic, jsou dobré až skvělé?"

(vyjádření k výstavbě dvou jezů na dolním Labi), z pořadu ČT2 Nedej se, 18. 2. 2004

5) Michael Vít, hlavní hygienik ČR (105 bodů)

"Člověk součástí životního prostředí tedy není a informaci o jeho zdraví nelze požadovat ani na základě § 2 písm. a) bod 3. zákona č. 123/1998 Sb. (o právu na informace o životním prostředí) ve znění pozdějších předpisů."

ze zdůvodnění, proč byla žádost Ekologického právního servisu o poskytnutí kopií výsledků výzkumů s rozbory krve občanů obcí Neratovic, Libiše a Tišic na Mělníku v blízkosti Spolany, a. s. zamítnuta, z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pod č.j.: HEM-325-22.12.03/709/04, 5. 1. 2004

6) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (101 bodů)

"A co považuji za velkou tragédii pro ČR je to, že parlamentem prošla Arhusská úmluva. My teď budeme na principech této úmluvy stavět, jenže tyto principy jsou zrůdné samy ze své podstaty."

z článku Rozhovor s Ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministra MPO, Česká energetika a elektrotechnika č. 3 a 4/2004

7) Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku (94 bodů)

"Ti, co dělali ten seznam, jsou zmanipulovaní ekologičtí aktivisté. Nevěřím v jejich nezávislost, dokladem toho je fakt, že 16 z 41 navržených chráněných oblastí leží v místech, kde jsou ložiska nerostných surovin. Chtějí nám totiž takto zabránit v další těžbě."

k diskusi tom, zda vyhlásit průmyslovou zónu u Dolní Lutyně na Bohumínsku na místě uvažované ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolzí, z článku Ministři se slavíka nezalekli, Respekt č. 46, 8.-14. 11. 2004

8) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD) (92 bodů)

"Zákony se nám vymkly z ruky. Tyto zákony jsou zneužívány různými ekoteroristickými skupinami, protože to, že se věci řeší takovýmto způsobem, já nazývám ekoterorismem a jsou k tomu zneužívání poctiví a slušní ekologové."

vyjádření k výstavbě dvou jezů na dolním Labi, z pořadu ČT2 Nedej se, 18. 2. 2004

9) Jaroslav Kubera, senátor P ČR (ODS) (80 bodů)

"Občanská sdružení, a zejména bojůvky ekologických teroristů a jakoby ochránců, nejsou veřejnost."

z projevu na 13. schůzi Senátu při projednávání návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, senátní tisk č. 250, 22. 1. 2004, www.senat.cz/ISO-8859-2.cs.cgi/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&T=250&O=4#st250

10) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (71 bodů)

"Ani malé dítě nemůže věřit tomu, že stabilizace hladiny Labe zahubí okolní život. Pochopitelně živočichové i rostliny budou mnohem lépe prosperovat v prostředí stabilním než v prostředí chvíli suchém a chvíli zatopeném."

z článku Energie, nebo životní prostředí?, Energetika č. 8-9/2004

11) Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu (ČSSD) (58 bodů)

"Limity jsou pozůstatkem posttotalitní doby, kdy ještě neexistovaly základní demokratické právní principy."

z článku Vítězství rozumu nad ideologií, Právo, 11. 3. 2004

11) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii (58 bodů)

"Jsem proto přesvědčen, že hromadná výstavba větrných elektráren a případné celostátní rozšíření spalování biomasy, jež by si vyžádalo vyčlenění mnoha set kilometrů zemědělské půdy, by byly ekologickým zločinem."

z článku Nestačí spoléhat na obnovitelné zdroje, Hospodářské noviny, 18.2.2004

12) Jiří Vlach, zástupce hejtmana Jihočeského kraje (US-DEU) (40 bodů)

"V důsledku přehnané ochrany by se kyvadlo překlopilo na druhou stranu a došlo by k poškození životního prostředí"

z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje k návrhu na vyhlášení ptačích území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji, 10. 2. 2004

13) Petr Zbytek, náměstek primátora města Brna (ODS) (39 bodů)

"Výsledek referenda se dá interpretovat tak, že většina Brňanů věří radnici a je pro projekt železničního uzlu Brno s nádražím v nové poloze."

reakce na zveřejnění výsledků brněnského místního referenda o budoucí poloze hlavního železničního nádraží, kterého se zúčastnilo celkem 24,9 % voličů, z nichž pouze 14,1 % hlasovalo pro odsun nádraží z centra města, z článku Brněnské nádraží se bude stěhovat, MF DNES-jižní Morava, 11. 10. 2004

14) Milan Venclík, radní Jihomoravského kraje (ODS) (38 bodů)

"Za stagnaci stávajícího centra Brna mohou aktivisté, kteří nechtějí, aby do něho vjížděla auta, čímž zabraňují jeho dalšímu rozvoji."

odpověď na námitku, že nedomyšlený odsun železničního nádraží na okraj města může způsobit vylidnění a umrtvení života v centru Brna, z veřejné besedy kandidátů na hejtmana Jihomoravského kraje v Brně, 2. 11. 2004

15) Antonín Terber, radní Ústeckého kraje (ODS) (28 bodů)

"Ale takové Děti Země jsou typická teroristická organizace, která se neštítí demagogie ani vydírání, maří rozvoj kraje a přírodě v zájmu sebezviditelnění spíše škodí."

z článku (placená inzerce) ODS Ústeckého kraje: Ekologie bez teroristů, zemědělci musí přežít!, Deník Litoměřicka, 6. 10. 2004

15) Richard Nouza, ředitel sekce koncepční Ministerstva průmyslu a obchodu (28 bodů)

"Příroda, včetně té nejvzácnější, je zde pro lidi a ne pro pár frajerů ze správ NP a CHKO, kteří se rádi za státní peníze prohánějí po "zapovědniku" v terénních Toyotách."

kritika názoru, že nadměrný turistický ruch zvyšuje riziko poškozování přírodních hodnot, ze Stanoviska MPO k 3. verzi Návrhu Strategie udržitelného rozvoje ČR jako pracovní materiál Rady vlády pro udržitelný rozvoj, 7. 6. 2004

16) Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) (13 bodů)

"A v neposlední řadě mne znepokojuje, že se Správa parku chystá ponechat vrcholové partie napospas kůrovci zavedením bezzásahového managementu. To může být na dlouhá léta konec zelené Šumavy."

z projevu při zahájení 31. ročníků výstavy Země živitelka, 26. 8. 2004

Kandidáti na Zelenou perlu 2004 (k datu 24. 4. 2005) – celkem 58 výroků od 28 autorů

1) Jiří Aster, místopředseda Krajské hospodářské komory v Ústí nad Labem

„Ortodoxní ekologie je jednostranně orientována na konzervaci stávajícího stavu a chybí jí skutečný ekologický přístup při vyhodnocování dopadu daných projektů na životní prostředí jako celek.“

z článku Problém výstavby jezů na Labi je příliš zpolitizován

Dopravní noviny č. 10, 4. 3. 2004

2) Jiří Aster, místopředseda Krajské hospodářské komory v Ústí nad Labem

„Kauza vodní dopravy není rozporem mezi betonovou lobby a ekology, jak je často tento problém medializován, ale především soubojem moderního chápání ekologie v zájmu udržitelného vývoje na straně jedné a fundamentalistické ekologie sloužící skupinovým politickým zájmům v boji o politickou moc na straně druhé.“

z článku Problém výstavby jezů na Labi je příliš zpolitizován

Dopravní noviny č. 10, 4. 3. 2004

3) Miroslav Beneš, poslanec PS P ČR (ODS)

„Je rozumné, aby se na jižních svazích Smrčiny valily davy lyžařů, zatímco na severních je zakázáno cokoliv? Rok co rok na Hochfichtu přibude něco nového pro lyžaře. U nás? Pouze nezaměstnanost a zvětšující se rozlohy území, které je ladem.“

z článku Posviťme na zelenou oponu

Právo, 19. 1. 2004

4) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD)

„Zákony se nám vymkly z ruky. Tyto zákony jsou zneužívány různými ekoteroristickými skupinami, protože to, že se věci řeší takovýmto způsobem, já nazývám ekoterorismem a jsou k tomu zneužívání poctiví a slušní ekologové.“

(vyjádření k výstavbě dvou jezů na dolním Labi)

Česká televize – ČT2, pořad Nedej se, 18. 2. 2004

5) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD)

„Myslíte tu obálku, co jsem dostal z města? Tu jsem vyhodil. Platím 500 korun za svoz odpadů, tedy maximum, a tak jsem vzkaz s pytlem hodil do koše.“

(odpověď na anketní otázku pro děčínské politiky: Mají politici v domácnostech oranžový pytel na tetrapak?)

z článku „Mají politici v domácnostech oranžový pytel na tetrapak?“

Noviny Děčínska, 4. 3. 2004

6) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD)

„Jediný odborný posudek, který nám chybí, je vyjádření psychiatra k stavu pana Páleníka a ostatních ekoteroristů.“

(postoj k novému návrhu na vybudování bypassů na dolním Labi místo dvou jezů, když všechny varianty na zlepšení plavebních podmínek byly již prozkoumány a jako nejlepší byla vybrána právě stavba dvou jezů)

z článku Labe: plavební kanály místo jezů

MF DNES, 21. 5. 2004

7) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD)

„Nebojím se tvrdit, že jsou ekologové přímo zodpovědní za všechno špatné, co se děje na našich silnicích.“

z článku Jak to vidí: Jak pomoci lidem u silnice plné kamionů?

MF DNES-severní Čechy, 20. 10. 2004

8) Jaroslav Gongol, poslanec PS P ČR (KSČM)

„Když jsem řekl, ze oba zákony měly být projednány společně, pak vycházím z obsahu tohoto zákona o odpadech, neboť tento zákon v podstatě řeší, a jistě, pokud jste jej podrobně prostudovali, zjistíte, že v podstatě řeší jen jeden druh odpadu, a to jsou autovraky. Samozřejmě, ze s přibývajícím počtem aut je jejich likvidaci třeba řešit. Je to však největší zdroj odpadu? Domnívám se, že ani ne. Protože odstavená auta rozeberou bezdomovci a odvezou je do sběren. Snad jde jen o problém likvidace látek používaných v automobilech, které jsou nebezpečné životnímu prostředí.“

z projevu na 27. schůzi PS k návrhu novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 11. 2. 2004

sněmovní tisk č. 357, www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/027schuz/s027052.htm#r4

9) Mojmír Hampl, pracovník Katedry životního prostředí Národohospodářské fakulty VŠE Praha, analytik České spořitelny, a. s. a spolupracovník Liberálního institutu

„Noví samozvaní zachránci světa jsou nebezpeční tím, že ze všech, kteří nesouhlasí s ekologismem v jejich pojetí, dělají zákeřným způsobem ignoranty, jimž na životním prostředí nezáleží nebo kteří mu dokonce chtějí škodit.“

z článku Bída ekologismu, 20. 7. 2004

www.libinst.cz/stranka.php?id=34&typ=root

10) Mojmír Hampl, pracovník Katedry životního prostředí Národohospodářské fakulty VŠE Praha, analytik České spořitelny, a. s. a spolupracovník Liberálního institutu

„Zatímco státní rozpočet uvolnil mnoho milionů korun na dlouhodobý výzkumný projekt na beskydském Bílém kříži, kde se má v průběhu několika let zkoumat, zdali má zvýšený výskyt CO2 vliv na faunu a flóru (a pokud ano, pak jaký), domácí ekologisté nás už nyní s neochvějnou jistotou varují před dopady globálního oteplování na planetu zemi v příštích několika desítkách let.“

z článku Bída ekologismu, 20. 7. 2004

www.libinst.cz/stranka.php?id=34&typ=root

11) Mojmír Hampl, pracovník Katedry životního prostředí Národohospodářské fakulty VŠE Praha, analytik České spořitelny, a. s. a spolupracovník Liberálního institutu

„Ekologista jednoduše neumí žít ve svobodné společnosti. je ovládán neustálou touhou jiným organizovat život, za jiné rozhodovat a jiné ovládat.“

z článku Bída ekologismu, 20. 7. 2004

www.libinst.cz/stranka.php?id=34&typ=root

12) Mojmír Hampl, pracovník Katedry životního prostředí Národohospodářské fakulty VŠE Praha, analytik České spořitelny, a. s. a spolupracovník Liberálního institutu

„Stěží někoho překvapí, že Patočka je vzděláním sociolog. A už vůbec neudiví, že je bývalým studentem dalšího famózního ekologisty a sociologa Kellera. Spolu s filozofem Kohákem navazují na ty nejhorší tradice sociologie, započaté Comtem a končící prominentním studentem sociologie Pol-Potem, jehož sny o přestěhování lidí z měst na vesnici stály Kambodžu několik milionů životů.“

z článku Bída ekologismu, 20. 7. 2004

www.libinst.cz/stranka.php?id=34&typ=root

13) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii

„Jsem proto přesvědčen, že hromadná výstavba větrných elektráren a případné celostátní rozšíření spalování biomasy, jež by si vyžádalo vyčlenění mnoha set kilometrů zemědělské půdy, by byly ekologickým zločinem.“

z článku Nestačí spoléhat na obnovitelné zdroje

Hospodářské noviny, 18. 2. 2004

14) Václav Havlíček, vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín

„Ono takzvané vyhořelé palivo tedy můžeme bezpečně ukládat do země. Po třech stech tisících letech se jeho radioaktivita sníží na přípustnou úroveň a pak se s ním může nakládat jako s dnešním popílkem, komunálním odpadem a spoustou jiných produktů moderní civilizace.“

z článku Zakopat, či znovu použít?

Hospodářské noviny, 2. 3. 2004

15) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii

„Větrné elektrárny vzhledem k našim geografickým podmínkám nemohou být žádným významnějším energetickým přínosem. Jejich hromadná výstavba zničí krajinu a provětrá peněženky občanů, neboť bude dražší než elektřina z klasických zdrojů.“

z článku Ekologové si dávají „vlastňáky“

Lidové noviny, 1. 5. 2004

16) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii

„Státem neřízená hromadná výstavba větrných elektráren by znamenala doslova ekologickou pohromu, nevratný zásah do krajiny, standardů ochrany biosféry včetně omezení turistického ruchu i podnikatelské činnosti na horách.“

z článku Ekologové si dávají „vlastňáky“

Lidové noviny, 1. 5. 2004

17) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii

„Životní prostředí jsme povinni si chránit, ale ne fundamentalistickým přístupem, jenž omezuje celkový rozvoj společnosti.“

z článku V ochraně přírody přísněji než EU

Právo, 6. 8. 2004

18) Jan Horník, starosta obce Boží dar a zastupitel Karlovarského kraje

„Do záměrů obcí by mohl mluvit v podstatě kdokoliv, doslova nahrává militantním ekologům a může znehodnotit už vynaložen investice.“

(výhrady k vyhlášení Doupovských hor za jednu z ptačích oblastí evropské soustavy NATURA 2000)

z článku Starostové se bouří, kompenzace nestačí

Orlické noviny, 18. 9. 2004

19) Jiří Houdek, starosta města Třeboně

„Nejsem si jist, jestli má smysl u nás ty ptáky chránit, aby pak v jiných státech, třeba v Itálii, skončili na pekáči“

z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje k návrhu na vyhlášení ptačích území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji, 10. 2. 2004

20) Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku

„Ti, co dělali ten seznam, jsou zmanipulovaní ekologičtí aktivisté. Nevěřím v jejich nezávislost, dokladem toho je fakt, že 16 z 41 navržených chráněných oblastí leží v místech, kde jsou ložiska nerostných surovin. Chtějí nám totiž takto zabránit v další těžbě.“

(k diskusi tom, zda vyhlásit průmyslovou zónu u Dolní Lutyně na Bohumínsku na místě uvažované ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolzí)

z článku Ministři se slavíka nezalekli

Respekt č. 46, 8.-14. 11. 2004

21) Stanislav Kázecký, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

„V této věci připomínám i značně negativní dopady vyplývající z případného schválení Aarhuské úmluvy, která při zapracování do našeho právního řádu neúměrným způsobem povýší účast veřejnosti na rozhodování při schvalování podnikatelských projektů.“

ze stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR pro poslance k novele zákona č. 1141/1992 SB. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk č. 575), která mj. zahrnula evropskou soustavu NATURA 2000 do našeho právního řádu

www.spcr.cz/cz/aktuality/inciativa.htm, 19. 2. 2004

22) Karel Kříž, ekonom

„Je třeba hledat rozumný kompromis: jak známo, různé „zelené“ bojůvky mají v Česku tak rozsáhlá práva, o jakých se žádným podobným bláznům, i mazaným lobbistům a právníkům, nikde na světě ani nesní.“

z článku Vyvlastňování v tzv. veřejném zájmu: ano, i ne

MF DNES, 20. 9. 2004

23) Karel Kříž, ekonom

„„Moderní“ environmentalista či „sociální ekolog“ je ovšem mudrc, který zachraňuje lidstvo. Tváří se u toho velmi vážně a se vztyčeným ukazovákem, za peníze daňových poplatníků chmurně prorokuje vichry, deště, sucha, horka a mrazy.“

z článku Oteplování Země je přelud

MF DNES, 14. 10. 2004

24) Karel Kříž, ekonom

„A nakonec, i kdyby opravdu stoupal objem kysličníku uhličitého v atmosféře, i kdyby stoupala teplota ovzduší, máme kvůli tomu plakat? Bujněji by rostla vegetace, celkově by přibylo srážek a bylo by o kapku příjemněji i v takových končinách, jakou je střední Evropa.“

z článku Oteplování Země je přelud

MF DNES, 14. 10. 2004

25) Jaroslav Kubera, senátor P ČR (ODS)

„Občanská sdružení, a zejména bojůvky ekologických teroristů a jakoby ochránců, nejsou veřejnost.“

z projevu na 13. schůzi Senátu při projednávání návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, senátní tisk č. 250, 22. 1. 2004

www.senat.cz/ISO-8859-2.cs.cgi/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&T=250&O=4#st250

26) Jaroslav Kubera, senátor P ČR (ODS)

„Vzpomeňte si, jak jsme benevolentně do zákonů dávali, že sdružení na místo jeho působení mohou být účastníky správních řízení, a jak následovaly zákony obchvatu Plzně, o jezech a další, když jsme najednou zjistili, že jsme jim pravomoc dali velkou, protože u nás zaregistrovat je strašně snadné.“

z projevu na 13. schůzi Senátu při projednávání návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, senátní tisk č. 250, 22. 1. 2004

www.senat.cz/ISO-8859-2.cs.cgi/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&T=250&O=4#st250

27) Jaroslav Kubera, senátor P ČR (ODS)

„Je snadné podepsat. Mělo by se vždycky za to platit tisíc korun, aby názor člověk opřel o to, že za ním stojí, jinak podepíše kdokoli, cokoli. Kdysi jsem v Dánsku podepsal jakousi petici, vůbec nevím o čem, ale dívka, která měla archy, byla hezká.“

z projevu na 13. schůzi Senátu při projednávání návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (a k petici 30.000 podpisů proti utracování psů)

senátní tisk č. 250, 22. 1. 2004

www.senat.cz/ISO-8859-2.cs.cgi/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&T=250&O=4#st250

28) Radek Mrkvička, starosta města Volary

„Národní park Šumava nebudeme přizpůsobovat Národnímu parku Bavorský les. My jsme přece na Šumavě a myslím si, že by mělo být naší hrdostí, abysme si vybudovali tady náš národní park.“

Česká televize – ČT2, pořad Na větvi, 5. 10. 2004

29) Richard Nouza, ředitel sekce koncepční Ministerstva průmyslu a obchodu

„Příroda, včetně té nejvzácnější, je zde pro lidi a ne pro pár frajerů ze správ NP a CHKO, kteří se rádi za státní peníze prohánějí po „zapovědniku“ v terénních Toyotách.“

(kritika názoru, že nadměrný turistický ruch zvyšuje riziko poškozování přírodních hodnot)

ze Stanoviska MPO k 3. verzi Návrhu Strategie udržitelného rozvoje ČR jako pracovní materiál Rady vlády pro udržitelný rozvoj, 7. 6. 2004

30) Richard Nouza, ředitel sekce koncepční Ministerstva průmyslu a obchodu

„... veřejnost má již nyní zabezpečena nadstandardní práva účastnit se na rozhodování ve věcech týkajících se udržitelného rozvoje. Jejich další posilování ohrožuje a paralyzuje politický systém zastupitelské demokracie, protože dále umocní možnosti různých nátlakových lobbistických a aktivistických skupin vydávat své partikulární zájmy za zájmy udržitelného rozvoje a efektivně je prosazovat proti zájmům celku.“

(kritika třetího cíle strategie s návrhem na jeho vypuštění)

ze Stanoviska MPO k 3. verzi Návrhu Strategie udržitelného rozvoje ČR jako pracovní materiál Rrady vlády pro udržitelný rozvoj, 7. 6. 2004

31) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD)

„To, co se nám nepodařilo, je najít společnou řeč s lidmi, kteří hovoří o tom, že chtějí chránit životní prostředí. Podle našeho názoru dělají spíše vše pro to, aby životní prostředí poškozovali.“

z článku Rozhovor s Ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministra MPO

Česká energetika a elektrotechnika č. 3 a 4/2004

32) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Za svůj neúspěch považuji, že jsem byl třetí v soutěži ropák roku. Snažil jsem se, ale pan Šling s panem Foltynou mne jasným způsobem předstihli. Jsem rád, když mne tito tzv. ekologové považují za svého nepřítele, protože oni opravdu nedělají nic dobrého pro náš stát, ale spíše pomáhají prosazovat lobby určitých podnikatelských subjektů.“

z článku Rozhovor s Ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministra MPO

Česká energetika a elektrotechnika č. 3 a 4/2004

33) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD)

„A co považuji za velkou tragédii pro ČR je to, že parlamentem prošla Arhusská úmluva. My teď budeme na principech této úmluvy stavět, jenže tyto principy jsou zrůdné samy ze své podstaty.“

z článku Rozhovor s Ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministra MPO

Česká energetika a elektrotechnika č. 3 a 4/2004

34) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Ale to, že jsem třetí v Ropákovi roku, mě naopak těší. Jsem hrdý na to, že mě nejrůznější škůdci našeho národa zařadili do skupiny svých největších nepřátel. Tím se snad mohu právem chlubit.

z článku Energie, nebo životní prostředí?

Energetika č. 8-9/2004

35) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Ani malé dítě nemůže věřit tomu, že stabilizace hladiny Labe zahubí okolní život. Pochopitelně živočichové i rostliny budou mnohem lépe prosperovat v prostředí stabilním než v prostředí chvíli suchém a chvíli zatopeném.“

z článku Energie, nebo životní prostředí?

Energetika č. 8-9/2004

36) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Vezměte si na mušku příjmy ekologických organizací. Mají dohromady stovky zaměstnanců, platí si kvalitní právník, pořádají velmi drahé akce. Jejich výdaje musejí jít do miliónů, možná do desítek miliónů.“

z článku Energie, nebo životní prostředí?

Energetika č. 8-9/2004

37) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Každý vám potvrdí, že nejde o žádný chráněný druh. Není důvod, proč jej ochraňovat, tím spíše v této oblasti.“

(k diskusi tom, zda vyhlásit průmyslovou zónu u Dolní Lutyně na Bohumínsku na místě uvažované ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolzí, která je mj. biotopem dravce motáka pochopa, který dle prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny patří k ohroženým druhům živočichů)

z článku Vláda dala přednost průmyslové zóně před ptáky

Lidové noviny, 29. 10. 2004

38) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Ať se ptačí oblasti vyhlašují tam, kde ptáci skutečně žijí, někde v Beskydech.“

(k diskusi tom, zda vyhlásit průmyslovou zónu u Dolní Lutyně na Bohumínsku na místě uvažované ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolzí)

z článku Průmyslová zóna, či ochrana dravce? Rozhodne vláda

Hospodářské noviny, 5. 10. 2004

39) Jiří Skalický, starosta obce Velemín na u Lovosic

„Přitom silnice oblast ekologicky vylepší, neboť se uzemí zrekultivuje.“

(o tom, proč je nutné rychle dobudovat dálnici D8 a nezdržovat se výstavbou dlouhého tunelu)

z článku Dálnice se chystá. Co požadují lidé při E55?

MF DNES-severní Čechy, 24. 11. 2004

40) Jaromír Schling, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD)

„Na řece, kde je už šedesát stupňů, jestliže tam bude o dva více nebo méně není z hlediska ochrany přírody tak důležité"

(vyjádření k výstavbě dvou jezů na dolním Labi)

Česká televize – ČT2, pořad Nedej se, 18. 2. 2004

41) Miroslav Šefara, radní města Děčína a člen představenstva ČSPL, a. s.

„Opravdu si myslíte, že zákony, které tvořili komedianti, zpěváci a povaleči z hospod, kteří si říkají disidenti a o legislativě dodnes neví nic, jsou dobré až skvělé?“

(vyjádření k výstavbě dvou jezů na dolním Labi)

Česká televize – ČT2, pořad Nedej se, 18. 2. 2004

42) František Špaček, ředitel Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí Most

„... české elektrárny splňuj nejpřísnější předpisy na vypouštění škodlivin do ovzduší. Dokonce se již jako následek snížení emisí někde objevuje nedostatek síry jako biogenního prvku, která musí být uměle dodávána formou hnojiv.“

z článku Polopravdy o emisích

internetový server HN.IHNED.CZ, 16. 9. 2004

43) Antonín Terber, radní Ústeckého kraje (ODS)

„Ale takové Děti Země jsou typická teroristická organizace, která se neštítí demagogie ani vydírání, maří rozvoj kraje a přírodě v zájmu sebezviditelnění spíše škodí.“

z článku (placená inzerce) ODS Ústeckého kraje: Ekologie bez teroristů, zemědělci musí přežít!

Deník Litoměřicka, 6. 10. 2004

44) Martin Trbušek, molekulární biolog a genetik - Brno

„Když bych se tedy měl pokusit shrnout svůj názor na činnost ekologických aktivistů, řekl bych asi toto: Jestli chcete opravdu něco změnit, milí aktivisté, snažte se prosadit v rámci struktur většinové společnosti tím, že budete něco opravdu pořádně umět.“

z článku Proč důvěřovat většinové společnosti a ne ekologickým aktivistům

Právo-Salón, 8. 4. 2004

45) Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Nejsme v této chvíli tak bohatí, abychom mohli být přísnější na ekologii, než jsou země EU.“

z pořadu TV PRIMA Zpravodajský deník 19:00 hodin, 11. 2. 2004

46) Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Chtěl bych jasně říci, že právě jaderná energetika je dosud jedinou známou a technologicky již dnes zcela zvládnutou variantou udržitelného rozvoje v oblasti výroby elektrické energie.“

z článku Vítězství rozumu nad ideologií

Právo, 11. 3. 2004

47) Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Limity jsou pozůstatkem posttotalitní doby, kdy ještě neexistovaly základní demokratické právní principy.“

z článku Vítězství rozumu nad ideologií

Právo, 11. 3. 2004

48) Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu (ČSSD)

„Institut vyvlastnění, který v Horním zákoně skutečně existuje, je tu proto, aby zabránil spekulantům a škůdcům vydělat milióny neseriózním způsobem.“

z článku Vítězství rozumu nad ideologií

Právo, 11. 3. 2004

49) Milan Venclík, radní Jihomoravského kraje (ODS)

„Za stagnaci stávajícího centra Brna mohou aktivisté, kteří nechtějí, aby do něho vjížděla auta, čímž zabraňují jeho dalšímu rozvoji.“

(odpověď na námitku, že nedomyšlený odsun železničního nádraží na okraj města může způsobit vylidnění a umrtvení života v centru Brna)

z veřejné besedy kandidátů na hejtmana Jihomoravského kraje v Brně, 2. 11. 2004

50) Michael Vít, hlavní hygienik ČR

„Člověk součástí životního prostředí tedy není a informaci o jeho zdraví nelze požadovat ani na základě § 2 písm. a) bod 3. zákona č. 123/1998 Sb. (o právu na informace o životním prostředí) ve znění pozdějších předpisů.“

(ze zdůvodnění, proč byla žádost Ekologického právního servisu o poskytnutí kopií výsledků výzkumů s rozbory krve občanů obcí Neratovic, Libiše a Tišic na Mělníku v blízkosti Spolany, a. s. zamítnuta)

rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pod č.j.: HEM-325-22.12.03/709/04, 5. 1. 2004

51) Michael Vít, hlavní hygienik ČR

„Já jsem jeden z nejvíc cestujících lidí, takže když se tam objeví, já nevím za ten týden pět set e-mailů, tak já nejsem schopen sám si to všechno projet.“

(odpověď na otázku, jak reagoval na zaslaný e-mail v dubnu 2004, který upozorňoval na možná zdravotní rizika výrobků Disney pro děti)

z pořadu TV NOVA Občanské judo, 9. 9. 2004

52) Jiří Vlach, zástupce hejtmana Jihočeského kraje (US-DEU)

„V důsledku přehnané ochrany by se kyvadlo překlopilo na druhou stranu a došlo by k poškození životního prostředí“

z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje k návrhu na vyhlášení ptačích území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji, 10. 2. 2004

53) Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS)

„Ptačí oblasti mohou sice přilákat specializované turisty, jak se děje i v západní Evropě. To však bude zanedbatelné procento návštěvníků. Pro nás může být přínosem jen masová turistika, která sem přivede celé rodiny za účelem rekreace i zábavy, nikoliv za účelem posvátného pozorování přírody.“

z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje k návrhu na vyhlášení ptačích území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji, 10. 2. 2004

54) Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS)

„Nejsme nezodpovědní lidé, kteří nechtějí chránit přírodu. Ale ochrana nesmí narůst do takových rozměrů, aby se křížila se všemi rozvojovými záměry kraje zejména na poli cestovního ruchu.“

z článku Ptačí ráj to na pohled

Týden, 1. 3. 2004

55) Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS)

„A v neposlední řadě mne znepokojuje, že se Správa parku chystá ponechat vrcholové partie napospas kůrovci zavedením bezzásahového managementu. To může být na dlouhá léta konec zelené Šumavy.“

z projevu při zahájení 31. ročníků výstavy Země živitelka, 26. 8. 2004

56) Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS)

„Víme dobře, že naši přírodu musíme pro sebe chránit a věděli to dobře i naši předkové. Zdá se mi ale, že současné tendence ochrany přírody směřují někam jinam. Jakoby ji ochránci přírody chtěli chránit pro ni samotnou. Jakoby příroda byla pro ně modlou, kterou je třeba chránit proti člověku. Jakoby člověk nebyl součástí přírody.“

z projevu při zahájení 31. ročníků výstavy Země živitelka, 26. 8. 2004

57) Petr Zbytek, náměstek primátora města Brna (ODS)

„Výsledek referenda se dá interpretovat tak, že většina Brňanů věří radnici a je pro projekt železničního uzlu Brno s nádražím v nové poloze.“

(reakce na zveřejnění výsledků brněnského místního referenda o budoucí poloze hlavního železničního nádraží, kterého se zúčastnilo celkem 24,9 % voličů, z nichž pouze 14,1 % hlasovalo pro odsun nádraží z centra města)

z článku Brněnské nádraží se bude stěhovat

MF DNES-jižní Morava, 11. 10. 2004

58) Josef Zbořil, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

„Evropská unie se rozhodla být vůdčí silou v aktivitách, směřujících ke snižování emisí skleníkových plynů, ať to stojí, co to stojí.“

z článku Snižujeme emise – podle jiného plánu

Hospodářské noviny, 27. 7. 2004