Zelená perla

anketa o antiekologický výrok


verze pro tisk

Zelená perla 2000

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Zelenou perlu roku 2000 získal

1) Rudolf Zeman - pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR (163 bodů)

“Radikální ekologové jsou problémem vzhledem k tomu, že hesla, která propagují, jsou většinou pravdivá a mají podporu veřejnosti, ale i policistů.”

(sborník přednášek z mezinárodního sympozia “Role policie v boji proti rasismu a xenofobii”, který v roce 2000 pro MV ČR vydalo nakladatelství Aleš Skřivan ml.)

Pořadí zbývajících autorů výroků:

2) Martin Říman - člen ODS a bývalý ministr dopravy a spojů (151 bodů)

“Ukazuje se tedy nade vší pochybnost, že omezovat individuální automobilismus bez omezení základních lidských svobod je nemožné.”

z článku Začala velká válka o dálnice? (Mladá fronta Dnes, 1.4.2000)

3) Martin Říman - člen ODS a bývalý ministr dopravy a spojů (130 bodů)

“Novoroční projev prezidenta republiky snad psali pánové Patočka, Patrik, Kohák a Keller dohromady. Jejich extrémním názorům se díky těm několika minutám dostalo publicity, o kterou by jinak marně usilovali léta.”

z článku Globalizace? Nejnovější karta sociálních inženýrů levice (Mladá fronta Dnes, 7.1.2000)

4) Jiří Novák - pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR (127 bodů)

“V budoucnosti je velmi pravděpodobné, že každá dědina bude mít svůj jaderný reaktor s komplexním využitím tepla i elektrické energie po celou dobu roku. Zima topeni, v létě ohřev půdy, vody v koupalištích, pohon klimatizace apod.”

z článku Temelín je možné propřekážet (Neviditelný pes, 29.5.2000)

5) Vladimír Zatloukal - náměstek ředitele Národního parku Šumava (126 bodů)

„Už jsme chtěli nastartovat přírodní procesy, když se ale objevil kůrovec...”

z přednášky na workshopu WWF o managementu Národního parku Šumava (Volary, 5.-7. června 2000)

6) Jiří Fleischhans - výkonný viceprezident České nukleární společnosti a pracovník Škody Praha a. s. (113 bodů)

“Co je komu do toho, co dělá ČEZ.”

(publicistický pořad Sněží, ČT2, 5.12.2000)

7) Petr Masopust - konzultant firmy Bad Geisshübler Touristik a. s. (109 bodů)

“Ta krajina nemá žádnou cenu.” (názor na současný stav okolí území plánované výstavby zábavního areálu KYSELKA 2000 v Doupovských horách firmou BGT a. s.)

z článku S Kunešem je zábava (Respekt č. 45, 30.10.-5.11.2000)

8) František Janouch - jaderný fyzik (70 bodů)

“...Není to samozřejmě jen otázka stavby, ale také technologie. Z hlediska této optiky je Temelín přímo božský.”

z článku Jaderná energie je méně škodlivá než kamna na uhlí (Hospodářské noviny, 23.10.2000)

9) Antonín Peltrám - ministr dopravy a spojů ČR (66 bodů)

“Musí se vytvořit víc bodů, kde budou moci živočichové jinak chránění přecházet. Kolega Kužvart je to bude učit.”

(komentář k prosazované povrchové trase dálnice D8 v Českém středohoří)

z článku Ve vyšším zájmu: Vláda se chystá obětovat České středohoří (Respekt č. 12, 13.-19.3.2000)

9) Jiří Hanzlíček - poradce ministra průmyslu a obchodu pro ekologii (66 bodů)

“MPO podporuje ochranu životního prostředí v souladu se světovým trendem udržitelného rozvoje.”

z článku Zpátky na stromy (Právo, 8.11.2000)

10) Milada Emmerová - poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (52 bodů)

“Vyšším ekologickým rizikem pro člověka a okolní přírodu je nestavění dálnic, silnic a obchvatů, než jejich existence a působení na okolní ovzduší a všechny živé organismy.”

z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)

11) Vratislav Kulhánek - předseda představenstva Škody auto a.s. (49 bodů)

“Když navíc pominu vybudované silnice, tak zkušební polygony přírodě spíše pomáhají, protože takový les je dobře obhospodařován.”

(z rozhovoru o vybudování nového zkušebního polygonu pro osobní auta) - z článku Škodovky budou nadále pro cizinu českými auty (Právo, 25.5.2000)

12) Jiří Drda - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (47 bodů)

“Zákon si osvojuje právo rozhodovat o investičních záměrech, koncepcích, plánech a programech pouze z jediného hlediska, a to ochrany životního prostředí.”

(záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, první čtení, 13.4.2000)

13) Zdeněk Kantořík - tiskový mluvčí Národního parku Šumava (46 bodů)

“Vykácená plocha 0,3 ha... je plocha třiceti čtverečních metrů... a asi 20 stromu.”

(názor na 165 načerno vykácených a odvezených stromech v 1. zóně ochrany přírody Jezerní slať) - z článku K chybě došlo už před pěti lety (Týdeník Klatovska, 28.6.2000)

14) František Laburda - revírník ze Světlíku na Českokrumlovsku (41 bodů)

“Rys je zabiják ze zábavy. Zlomí zvěři vaz a ani se jí potom nedotkne.”

z článku Škody po dravcích a šelmách bude brzy platit stát (Mladá fronta Dnes, 15.3.2000)

14) Jiří Drda - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (41 bodů)

“Rozsah posuzování koncepcí je tak rozsáhlý, že se týká prakticky všeho, co projednává a schvaluje vláda a krajské řady, a mohl by tak ochromit ekonomiku a rozvoj státu.”

(záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, první čtení, 13.4.2000)

15) Rudolf Tomíček - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (31 bodů)

“Nebudu rozebírat, jestli zákon je nebo není podle právních norem, jestli je či není právně účinný. V každém případě, pokud pomůže jen o jeden den dříve vyřešit situaci, která je v Plzni, budu pro něj hlasovat.”

z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 5.12.2000)

16) Václav Brousek - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (25 bodů)

“Chybějící obchvat přerušuje spojnici Prahy se západní částí Evropy a vážně tak narušuje image celé republiky v Evropě.”

z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)

Kandidáti:

1) Martin Říman - člen ODS a bývalý ministr dopravy a spojů

„Ukazuje se tedy nade vší pochybnost, že omezovat individuální automobilismus bez omezení základních lidských svobod je nemožné."

z článku Začala velká válka o dálnice?

(Mladá fronta Dnes, 1.4.2000)

2) Martin Říman - člen ODS a bývalý ministr dopravy a spojů

„Novoroční projev prezidenta republiky snad psali pánové Patočka, Patrik, Kohák a Keller dohromady. Jejich extrémním názorům se díky těm několika minutám dostalo publicity, o kterou by jinak marně usilovali léta."

z článku Globalizace? Nejnovější karta sociálních inženýrů levice

(Mladá fronta Dnes, 7.1.2000)

3) Jaroslav Čipera - generální ředitel Ředitelství a silnic a dálnic ČR

„Počínání pana Patrika je nejen nezodpovědné, ale svými důsledky evidentně plýtvá penězi daňových poplatníků, které musí být investorem vynakládány na zpracování podkladů vyvracejících nesmyslnou negaci předkládaných optimálních řešení výstavby."

z článku Bez rozsáhlé sítě dálnic budeme zaostávat za vyspělou Evropou

(Mladá fronta Dnes, 18.3.2000)

4) František Laburda - revírník ze Světlíku na Českokrumlovsku

„Rys je zabiják ze zábavy. Zlomí zvěři vaz a ani se jí potom nedotkne."

z článku Škody po dravcích a šelmách bude brzy platit stát

(Mladá fronta Dnes, 15.3.2000)

5) Antonín Peltrám - ministr dopravy a spojů ČR

„Musí se vytvořit víc bodů, kde budou moci živočichové jinak chránění přecházet. Kolega Kužvart je to bude učit."

komentář k prosazované povrchové trase dálnice D8 v Českém středohoří

z článku Ve vyšším zájmu: Vláda se chystá obětovat České středohoří

(Respekt č. 12, 13.-19.3.2000)

6) Jan Zahradil - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„Výhody jaderné energetiky jsou přitom nasnadě, počínaje nulovými emisemi a nedrancováním krajiny těžbou fosilních zdrojů až po ekonomickou konkurenceschopnost a nezávislost (na rozdíl od kohoutků na ropném potrubí!)."

z článku Nová ekonomika, nové pořádky?

(Mladá fronta Dnes, 12.5.2000)

7) Pavel Šenych - generální ředitel firmy Shell ČR

„Ti lidé byli odsouzeni za kriminální činy a to, co nazýváte popravou, bylo legitimní rozhodnutí legitimní vlády."

odpověď na sdělení, že Shell nese přímý podíl na popravě devíti nigerijských aktivistů protestujících proti ekologické devastaci své země v čele se spisovatelem, básníkem a nositelem alternativní Nobelovy ceny (Right Livelihood Award) Kenem Saro-Wiwou vojenskou juntou v roce 1995

(společná tisková konference firmy Shell ČR a NESEHNUTÍ v Brně, 27.4.2000)

8) Jiří Novák - pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR

„Pokud by se JE Temelín nespustila vůbec, představuje to trvalé splácení ve výši 1.200 Kč na jednoho obyvatele ročně. Každý občan České republiky včetně kojenců a těch, kteří se ještě nenarodili, by na věky věků platil každý rok 1.200,- Kč za umrtvenou investici."

z článku Temelín je možné propřekážet

(Neviditelný pes, 29.5.2000)

9) Jiří Novák - pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR

„V budoucnosti je velmi pravděpodobné, že každá dědina bude mít svůj jaderný reaktor s komplexním využitím tepla i elektrické energie po celou dobu roku. Zima topeni, v létě ohřev půdy, vody v koupalištích, pohon klimatizace apod."

z článku Temelín je možné propřekážet

(Neviditelný pes, 29.5.2000)

10) Vratislav Kulhánek - předseda představenstva Škody auto a.s.

„Když navíc pominu vybudované silnice, tak zkušební polygony přírodě spíše pomáhají, protože takový les je dobře obhospodařován."

z rozhovoru o vybudování nového zkušebního polygonu pro osobní auta

z článku Škodovky budou nadále pro cizinu českými auty

(Právo, 25.5.2000)

11) Jiří Hanzlíček - poradce ministra průmyslu a obchodu pro ekologii

„MPO podporuje ochranu životního prostředí v souladu se světovým trendem udržitelného rozvoje."

z článku Zpátky na stromy

(Právo, 8.11.2000)

12) Jiří Drda - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„Rozsah posuzování koncepcí je tak rozsáhlý, že se týká prakticky všeho, co projednává a schvaluje vláda a krajské řady, a mohl by tak ochromit ekonomiku a rozvoj státu."

(záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, první čtení, 13.4.2000)

13) Jiří Drda - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„Zákon si osvojuje právo rozhodovat o investičních záměrech, koncepcích, plánech a programech pouze z jediného hlediska, a to ochrany životního prostředí."

(záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, první čtení, 13.4.2000)

14) Václav Brousek - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„Chybějící obchvat přerušuje spojnici Prahy se západní částí Evropy a vážně tak narušuje image celé republiky v Evropě."

z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)

15) Milada Emmerová - poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR

„Vyšším ekologickým rizikem pro člověka a okolní přírodu je nestavění dálnic, silnic a obchvatů, než jejich existence a působení na okolní ovzduší a všechny živé organismy."

z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně

(záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)

16) Rudolf Tomíček - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„Nebudu rozebírat, jestli zákon je nebo není podle právních norem, jestli je či není právně účinný. V každém případě, pokud pomůže jen o o jeden den dříve vyřešit situaci, která je v Plzni, budu pro něj hlasovat."

z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně

(záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 5.12.2000)

17) Vladimír Laštůvka - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„Zdá se mi, že si musíme uvědomit, že na rozdíl od Dětí Země, které dělí čas geologickými hodinami, my lidé, musíme měřit čas biologickými hodinami a deset let je příliš."

z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně

(záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 5.12.2000)

18) Rudolf Zeman - pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR

„Radikální ekologové jsou problémem vzhledem k tomu, že hesla, která propagují, jsou většinou pravdivá a mají podporu veřejnosti, ale i policistů."

(sborník přednášek z mezinárodního sympozia

„Role policie v boji proti rasismu a xenofobii", který v roce 2000 pro MV ČR vydalo nakladatelství Aleš Skřivan ml.)

19) Aleš John - ředitel Jaderné elektrárny Dukovany

„V Rusku je sice úroveň kultury provozování - čistota, pořádek, stav zařízení - trochu odlišný, než jsme zvyklí, ale ti lidé mají vysoké odborné a až geniální schopnosti improvizovat a nacházet technická řešení, nad nimiž srdce plesá."

z článku Další Černobyl by znamenal konec jaderné energie

(Právo, 23.10.2000)

20) František Janouch - jaderný fyzik

„... Není to samozřejmě jen otázka stavby, ale také technologie. Z hlediska této optiky je Temelín přímo božský."

z článku Jaderná energie je méně škodlivá než kamna na uhlí

(Hospodářské noviny, 23.10.2000)

21) Dan Frantík - pracovník odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

„Paní, já se s Vámi vůbec bavit nemusím, já mám razítko..."

odpověď na otázku zájemkyně o způsobu péče přírodní rezervace Prokopské údolí

(telefonický rozhovor se v lednu 2000)

22) Miroslav Šefara - člen Městské rady v Děčíně

„Zdá se, že ekologisté se hrdě postaví vedle Viktora Koženého, který zlikvidoval českou námořní plavbu a prohlásí: Nám se zase povedlo zlikvidovat českou vnitrozemskou plavbu."

z článku Výroba strašáků pokračuje, aneb jak zanikne příroda v údolí Labe

(děčínský týdeník Naše město, 28.7.2000)

23) Miroslav Šefara - člen Městské rady v Děčíně

„A ochránci přírody? Zřejmě si po svých "dálničních" vítězstvích typu plzeňský obchvat a D8 udělají další zářez na pažbě. Jenom česká společnost, která se verbálně hlásí ke vstupu do Evropské unie, se posune o další kousek - na východ."

z článku Výroba strašáků pokračuje, aneb jak zanikne příroda v údolí Labe

(děčínský týdeník Naše město, 28.7.2000)

24) Vladimír Medek - starosta města Děčína

„... v některých (i zahraničních) městech jsou taková nákupní střediska v centrech měst obvyklá - například Berlín je dnes jedno obrovské staveniště."

názor ke kritice výstavby megamarketu Prima v centru Děčína

z článku Starostův nesouhlas s Principem

(děčínský týdeník Princip, 26.5.2000)

25) Zdeněk Kantořík - tiskový mluvčí Národního parku Šumava

„Vykácená plocha 0,3 ha... je plocha třiceti čtverečních metrů... a asi 20 stromů."

názor na 165 načerno vykácených a odvezených stromech v 1.: zóně ochrany přírody Jezerní slať

z článku K chybě došlo už před pěti lety

(Týdeník Klatovska, 28.6.2000)

26) Vladimír Zatloukal - náměstek ředitele Národního parku Šumava

„Už jsme chtěli nastartovat přírodní procesy, když se ale objevil kůrovec..."

z přednášky na workshopu WWF o managementu Národního parku Šumava

(Volary, 5.-7. června 2000)

27) Jiří Fleischhans - výkonný viceprezident České nukleární společnosti a pracovník Škody Praha s. s.

„Co je komu do toho, co dělá ČEZ."

(publicistický pořad Sněží, ČT2, 5.12.2000)

28) Petr Masopust - konzultant firmy Bad Geisshübler Touristik a. s.

„Ta krajina nemá žádnou cenu."

názor na současný stav okolí území plánované výstavby zábavního areálu KYSELKA 2000 v Doupovských horách firmou BGT a. s.

z článku S Kunešem je zábava

(Respekt č. 45, 30.10.-5.11.2000)

29) Michael Kuneš - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„I kdyby to za deset let zkrachovalo, tak se vše může uvést do původní podoby."

názor na výstavbu zábavního areálu KYSELKA 2000 v Doupovských horách firmou BGT a. s.

z článku S Kunešem je zábava

(Respekt č. 45, 30.10.-5.11.2000)

30) Michael Kuneš - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„Chcete mi říct, že to tam má nějakou mimořádnou hodnotu, když tam funguje armáda? Já si počkám na vyjádření odborníků, a ne nějakých ekoteroristů."

názor na výstavbu zábavního areálu KYSELKA 2000 v Doupovských horách firmou BGT a. s.

z článku S Kunešem je zábava

(Respekt č. 45, 30.10.-5.11.2000)

31) Libor Ambrozek - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR

„... pouze Ukrajina a Česká republika ještě na počátku jedenadvacátého století namísto moderních technologií budují jaderné elektrárny. Podporou vymírajícímu odvětví si tak obě země zadělávají na svou budoucí technickou i ekonomickou zaostalost."

z článku Moderní průmysl, či zbytný Temelín?

(Mladá fronta Dnes, 11.7.2000)

32) Michal Štingl - Děti Země Beroun

„Lhoist drancuje ložisko, které se nehodí k výrobě vápna."

z tiskové zprávy pod názvem Lhoist drancuje ložisko, které se nehodí k výrobě vápna o kritice těžby vápence ve Velkolomu Čertovy schody v CHKO Český kras pro uvedené účely

(tisková zpráva Dětí Země, v níž geolog docent Jiří Kovanda z UK Praha kritizuje těžbu vápence v CHKO, 22.5.2000)