Zelená perla

anketa o antiekologický výrok


verze pro tisk

Nejpitomější výrok z oblasti životního prostředí a ochrany přírody v roce 1995

  1. vítěz ankety
  2. pořadí finalistů
  3. kandidáti

Nejpitomější výrok z oblasti životního prostředí a ochrany přírody v roce 1995 pronesl


1) Václav Klaus, předseda české vlády - 323 bodů

»Ekologie není věda. S vědou nemá nic společného. Je to ideologie.«

(Aula UP v Olomouci, 24.4.1995)

Na dalších dvou místech jsou tyto výroky:

2) František Benda, ministr ŽP ČR - 238 bodů

»Já jsem před deseti lety, kdy jsem pracoval v Ústavu krajinné ekologie, nikdy neslyšel jméno pana Dejmala zrovna tak jako inženýra Vavrouška. V té době možná ani tito pánové nevěděli, co to ekologie je.«

(Mladá fronta Dnes, 9.3.1995)

3) Václav Klaus, předseda české vlády - 235 bodů

»Nedopusťme, aby si někteří z nás začali osobovat právo mluvit za přírodu, za Tmaň, za kopec Tlustec, za jeleny u lyžařských sjezdovek - příroda jim k tomu mandát nedala a ani nemůže.«

(Lidové noviny, 2.9.1995)

Pořadí dalších výroků roku 1995:

4) Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství - 215 bodů

»Suroviny vděčí za svůj vznik člověku, ne opačně.«

(Lidové noviny, 9.3.1995)

5) Odpověď Karla Dyby, ministra hospodářství: - 106 bodů

»Protože pod tímto pojmem si někteří lidé představují něco jiného.«(odpověď na otázku redaktorky »Proč ve své práci nepoužíváte pojem trvale udržitelný rozvoj?«)(1995)

6) Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství - 94 bodů

»Lidé se chovají k přírodě stále šetrněji..., existuje takové množství přírodních zdrojů jako nikdy v historii... a počet dětí připadajících na jednu ženu neustále klesá.«

(Rudé právo, 22.3.1995)

6) Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství - 94 bodů

»Protože tvořivost a možnosti lidského intelektu jsou neomezené, nelze tedy ani přírodní zdroje nikdy vyčerpat.«

(Rudé právo, 22.3.1995)

7) B.Procházka, zástupce starosty Přerova - 79 bodů

»Lidé si musejí především uvědomit to, že dopravní zácpy na hlavních průtazích Přerovem často způsobují kolaps v dopravě. Vždycky, když se na nich stala nehoda, vytvořila se před Přerovem několikakilometrová fronta... Nezbývá proto, než rozptýlit dopravu i do centra města.«

(Mladá fronta Dnes, 15.12.1995)

8) Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství - 59 bodů

»Ne, nemáme na to morální právo, ale musíme vidět tu vývojovou řadu: člověk je nositelem života.«(odpověď na otázku redaktorky »Má člověk na hubení druhů morální právo?«)(1995)

9) Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství - 58 bodů

»Člověk mění svět a tyto změněné podmínky vytváří novou situaci pro druhy, takže některé se rozmnožují a jiné zanikají. Je to jako by byl člověk v zahradě, kde by třeba plevel vyhynul a vyšlechtěné druhy by zůstaly.«

(1995)

10) Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství - 52 bodů

»Chtěl bych zvrátit ten trend vylidnění v České republice. To je negativní eticky, mravně, občansky. Chci se zasadit intelektuálně a celou svou profesí o to, abych přispěl k nápravě.«(odpověď na otázku redaktorky: »Máte nějakou vizi, čeho byste chtěl dosáhnout?«)(1995)

11) Milan Štorek - 49 bodů

»To bych se asi více bál vlivové agentury KGB uvnitř některých struktur tzv. ochránců životního prostředí a ekologických hnutí...«

(Svobodné slovo, 20.4.1995)

12) František Benda, ministr životního prostředí ČR - 42 bodů

»Návrhy materiálů budou předloženy vládě v nejbližším období po projednání zpracovaných doplňujících materiálů v poradě vedení MŽP ČR. Návrh zákona o zřízení Národního parku Labské pískovce byl na základě závěrů porady vedení MŽP ČR ze dne 24.4.1995 doplněn a po projednání doplněného materiálu v poradě vedení MŽP ČR jej bude možno ihned předložit na jednání vlády ČR.«

(na dotaz poslankyně Petry Buzkové o problematice NP)

13) Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství - 38 bodů

»Jak naznačuje současný trend, nelze snad vyčerpat ani jednotlivé konkrétní formy přírodních zdrojů, protože přes značný hospodářský rozvoj celého světa ceny v podstatě všech známých surovin neustále klesají.«

(Rudé právo, 22.3.1995)

13) Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství - 38 bodů

»Někdo napsal, že přelidnění omezuje fosilní zdroje... No to je přece postavené úplně na hlavu. Člověk tu přece není pro zdroje!«

(1995)

14) Josef Jílek, primátor Ústí nad Labem - 24 bodů

»Občanská liga permanentně škodí a neustále je proti něčemu.«

reakce primátora na návrh Občanské ligy vyhlásit u nás referenda o trase dálnice D8 přes CHKO České středohoří do Drážďan (beseda s občany pod názvem Hovory s primátorem, 11.9.1995)

15) Kpt.Pavel Pavlík, ekolog přerovské vojenské posádky - 8 bodů

»Veřejnost však zatím neví, že armáda dělá pro ochranu životního prostředí hodně... Mrzí mě, že Strana zelených, Hnutí DUHA a Děti Země o nás (a nejen o nás) publikují nepravdivé informace.«

(Hanácké noviny, 4.7.1995)

Kandidáti:

1) Václav Klaus - předseda české vlády

»Nedopusťme, aby si někteří z nás začali osobovat právo mluvit za přírodu, za Tmaň, za kopec Tlustec, za jeleny u lyžařských sjezdovek - příroda jim k tomu mandát nedala a ani nemůže.«

(Lidové noviny, 2.9.1995)

2) Václav Klaus - předseda české vlády

»Ekologie není věda. S vědou nemá nic společného. Je to ideologie.«

(Aula UP v Olomouci, 24.4.1995)

3) Rostislav Gargulák - bývalý poradce ministra školství

»Suroviny vděčí za svůj vznik člověku, ne opačně.«

(Lidové noviny, 9.3.1995)

4) Rostislav Gargulák - bývalý poradce ministra školství

»Lidé se chovají k přírodě stále šetrněji..., existuje takové množství přírodních zdrojů jako nikdy v historii... a počet dětí připadajících na jednu ženu neustále klesá.«

(Rudé právo, 22.3.1995)

5) Rostislav Gargulák - bývalý poradce ministra školství

»Protože tvořivost a možnosti lidského intelektu jsou neomezené, nelze tedy ani přírodní zdroje nikdy vyčerpat.«

(Rudé právo, 22.3.1995)

6) Rostislav Gargulák - bývalý poradce ministra školství

»Jak naznačuje současný trend, nelze snad vyčerpat ani jednotlivé konkrétní formy přírodních zdrojů, protože přes značný hospodářský rozvoj celého světa ceny v podstatě všech známých surovin neustále klesají.«

(Rudé právo, 22.3.1995)

7) Rostislav Gargulák - bývalý poradce ministra školství

»Někdo napsal, že přelidnění omezuje fosilní zdroje... No to je přece postavené úplně na hlavu. Člověk tu přece není pro zdroje!«

(1995)

8) Rostislav Gargulák - bývalý poradce ministra školství

»Člověk mění svět a tyto změněné podmínky vytváří novou situaci pro druhy, takže některé se rozmnožují a jiné zanikají. Je to jako by byl člověk v zahradě, kde by třeba plevel vyhynul a vyšlechtěné druhy by zůstaly.«

(1995)

Otázka redaktorky:

»Má člověk na hubení druhů morální právo?«

9) Odpověď Rostislava Garguláka:

»Ne, nemáme na to morální právo, ale musíme vidět tu vývojovou řadu: člověk je nositelem života.«

(1995)

Otázka redaktorky:

»Máte nějakou vizi, čeho byste chtěl dosáhnout?«

10) Odpověď Rostislava Garguláka:

»Chtěl bych zvrátit ten trend vylidnění v České republice. To je negativní eticky, mravně, občansky. Chci se zasadit intelektuálně a celou svou profesí o to, abych přispěl k nápravě.«

(1995)

11) František Benda - ministr životního prostředí ČR

»Návrhy materiálů budou předloženy vládě v nejbližším období po projednání zpracovaných doplňujících materiálů v poradě vedení MŽP ČR. Návrh zákona o zřízení Národního parku Labské pískovce byl na základě závěrů porady vedení MŽP ČR ze dne 24.4.1995 doplněn a po projednání doplněného materiálu v poradě vedení MŽP ČR jej bude možno ihned předložit na jednání vlády ČR.«

(na dotaz poslankyně Petry Buzkové o problematice NP)

12) František Benda - ministr životního prostředí ČR

»Já jsem před deseti lety, kdy jsem pracoval v Ústavu krajinné ekologie, nikdy neslyšel jméno pana Dejmala zrovna tak jako inženýra Vavrouška. V té době možná ani tito pánové nevěděli, co to ekologie je.«

(Mladá fronta Dnes, 9.3.1995)

13) Josef Jílek - primátor Ústí nad Labem

»Občanská liga permanentně škodí a neustále je proti něčemu.«

reakce primátora na návrh Občanské ligy vyhlásit u nás referenda o trase dálnice D8 přes CHKO České středohoří do Drážďan

(beseda s občany pod názvem Hovory s primátorem, 11.9.1995)

Otázka redaktorky:

»Proč ve své práci nepoužíváte pojem trvale udržitelný rozvoj.«

14) Odpověď Karla Dyby, ministra hospodářství:

»Protože pod tímto pojmem si někteří lidé představují něco jiného.«

(1995)

15) Milan Štorek

»To bych se asi více bál vlivové agentury KGB uvnitř některých struktur tzv. ochránců životního prostředí a ekologických hnutí...«

(Svobodné slovo, 20.4.1995)

16) B.Procházka - zástupce starosty Přerova

»Lidé si musejí především uvědomit to, že dopravní zácpy na hlavních průtazích Přerovem často způsobují kolaps v dopravě. Vždycky, když se na nich stala nehoda, vytvořila se před Přerovem několikakilometrová fronta... Nezbývá proto, než rozptýlit dopravu i do centra města.«

(Mladá fronta Dnes, 15.12.1995)

17) Kpt.Pavel Pavlík - ekolog přerovské vojenské posádky

»Veřejnost však zatím neví, že armáda dělá pro ochranu životního prostředí hodně... Mrzí mě, že Strana zelených, Hnutí DUHA a Děti Země o nás (a nejen o nás) publikují nepravdivé informace.«

(Hanácké noviny, 4.7.1995)

Anonymní výroky mimo anketu

1) Člen zastupitelstva Struhařova

»Na obecním zastupitelstvu jsme se dohodli, že Ramsarská úmluva výrazně omezuje práva samosprávy, a proto na území obce Struhařov neplatí.«

2) Starosta Čakoviček

»Přemnožení lidstva nehrozí, naopak v naší obci lidí v produktivním věku ubývá.«

3) Člen zastupitelstva Zdib

»Oblast klidu. To tady bylo za bolševiků. My teď spíš potřebujeme trochu vzruchu - motorest, kasino, shopcentrum, herny, parkoviště, striptýz atd.«

4) Projektant z Prahy

»Pole v okolí dálnic nemají cenu, protože jsou silně zamořená, na to máme řadu expertiz. Tak proč by tam nemohli bydlet lidi?«

5) Pracovník Ředitelství dálnic Praha

»Dálnice spojuje lidi, příroda je rozděluje.«

6) Pracovník Ředitelství dálnic Praha

»Vy tady demagogicky tvrdíte, že dešťové vody z dálnice D8 by mohly zasolit vaše studně a poukazujete na případ Mirošovic, kde mají být studně zasolené. Já ale zdůrazňuji, že to je ale úplně jiný případ. Tam se totiž jednalo o dálnici D1.«