Ropák

anketa o antiekologický čin


Ropák - historie

Podmínky nominace do ankety

Děti Země vyhlašují 16. ročník ankety o antiekologický čin \"Ropák roku\". Kandidáta může navrhnout kdokoliv, když uvede jeho jméno, zaměstnání a především ověřitelný důvod navržení, tzn. prosazovaní nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké \"antiekologické\" stavby. To vše se musí vztahovat k roku 2007.