Ropák

anketa o antiekologický čin


Služby

1. Kresba ropáka

Kresbu ropáka od Barbary Šalamounové vytvořený pro film Ropáci režiséra Jana Svěráka (1988) je Dětem Země povoleno používat jen při medializaci ankety Ropák roku, tj. např. na příslušné internetové stránce, v jejich tiskových zprávách a v autorsky psaných článcích, na pamětní plaketě vítěze ankety apod. Další používání kresby ropáka ze strany Dětí Země a jiných subjektů v jakékoliv podobě a formě je vyhrazeno je se souhlasem autorky.

2. Galerie perel

Galerie oceněných antiekologických výroků od roku 1995

3. Galerie ropáků

Galerie Ropáků

4. Mozaika vzpomínek na Josefa Vavrouška

Mozaika vzpomínek na Josefa Vavrouška

5. Komise

Členové Komise pro udělení ropáka (a zelené perly) – stále od jejího založení

6. Dopisy Spolku krušnohorských ropáků

Dopisy Spolku krušnohorských ropáků

7. Kořeny ropáckého hnutí

Kořeny ropáckého hnutí

8. AKTUÁLNĚ

x

9. Poselství ropáků všem lidem na internetu

Jako zástupci zcela nově adaptabilního zoologického druhu ropáka bahnomilného (Petroleus mostensis), který postupně nahradí již vymírající druh člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), bychom Vám rádi ulehčili těžký úkol zahubit sebe sama.

10. Nominace Ropáka / Zelené perly

Prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete také i Vy do této ankety nyní poslat libovolnou fyzickou osobu, která podle Vašeho názoru nějaký antiekologický výrok pronesla či napsala. Mezi kandidáty nelze zařadit novináře a publicisty!

11. Sponzoři

Dárci, kteří poskytují finanční podporu našemu projektu.

12. Kontakt

Kontaktní informace na správce stránek a admina.

13. Registrace

Registrace uživatelů

14. Vyhledávání

Vyhledávání na serveru

15. Mapa serveru

Mapa serveru

16. Prohlášení o přístupnosti

Prohlášní o přístupnosti a pravidla používání klávesových zkratek.